Načítám

Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem

Když se řekne CNG

Pomalu, ale jistě se diskuse o alternativních palivech budoucnosti stává celospolečenskou. I naprostí laikové, kteří se o auta zajímají jen okrajově, postupně zařazují do svého slovníku slova jako elektromobil, hybrid nebo stlačený zemní plyn, byť ne vždy se jim podaří k posledně jmenovanému palivu správně přiřadit i zkratku CNG. Na nejrůznějších internetových fórech věnovaných automobilismu se naopak velmi zasvěceně debatuje o výhodách a úskalích jednotlivých typů pohonu. A je potěšitelné, že přibývá názorů podpořených osobní zkušeností a nemusíme se už spoléhat jen na teoretické předpoklady a vědecké studie.

Jak na smog? Přestat topit ve starých kotlech

Zdrojem největšího znečištění ovzduší v ČR jsou místně kotle na tuhá paliva. Každá výměna kotle na tuhá paliva snižuje množství vypouštěného prachu o čtvrt tuny za rok. Vloni byly zhoršené rozptylové podmínky v ČR ve 235 dnech roku.

V řadě měst a obcí v České republice je aktuálně vyhlášena smogová situace (Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka). Podle analýz Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se na znečištění ovzduší v dýchacích zónách obyvatelstva největší měrou podílejí lokální topeniště, následovaná dopravou a průmyslovou výrobou. Jedním z účinných řešení problematiky smogu je přechod domácností na moderní ekologické vytápění.

Jak účinně bojovat za lepší ovzduší

Emise oxidu uhličitého (CO2) jsou opět na vzestupu. Vyplývá to z vyjádření vědců sdružených ve skupině Global Carbon Project, které v listopadu minulého roku zveřejnil časopis Environmental Research Letters. Publikované závěry dokládají, že po třech letech stagnace objem emisí CO2 znovu stoupá na rekordní hodnotu. Experti ve své zprávě odhadli, že v průběhu roku 2017 by mělo být do atmosféry vypuštěno až 36,8 gigatun emisí CO2 pocházejících ze spalování fosilních paliv a průmyslu. To je o dvě procenta více než v letech 2014 až 2016, kdy se objemy emisí CO2 prakticky neměnily.

V ČR roste zájem o CNG

Meziroční nárůst představuje tisíce nových vozů a desítky plnicích stanic. Pro další rozvoj CNG je klíčová dlouhodobá podpora ze strany státu.

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) v ČR meziročně vzrostla o 13,9 %. Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) se na tuzemském trhu v roce 2017 prodalo více než 67,6 mil. m3. Aktuálně jezdí po českých silnicích již téměř 20 000 vozidel na CNG. Největší podíl na spotřebě mají zejména autobusy městské hromadné dopravy. Kontinuálně se rozšiřuje i síť plnicích stanic, v provozu jich je nyní 172.

Schválením dotace všechno teprve začíná

Probíhající druhá vlna kotlíkových dotací má mezi žadatele rozdělit 3,4 miliardy korun a předpokládá se, že díky ní se do konce roku 2019 podaří v rodinných domech vyměnit dalších 35 tisíc kotlů. V první vlně přišlo kolem 28 tisíc žádostí, z nichž stát již stihl proplatit přes dvacet tisíc ve výši přesahující 2,344 miliardy korun. Aby k proplacení schválené dotace skutečně došlo, je třeba pečlivě dbát na celý průběh realizace výměny zařízení a následně ji doložit přesným vyúčtováním.

Elektřina versus plyn v automobilovém průmyslu

Nedávná "lithiová kauza" dostala do širšího povědomí jméno nerostu, o němž jsme povětšinou naposledy slyšeli, když jsme se při chemii na základce biflovali Mendělejevovu periodickou tabulku prvků. Skoro všichni teď díky medializaci jednoho ministerského podpisu pod memorandem s australskou těžařskou firmou víme, že lithium je velmi měkký kov, na kterém se velmi tvrdě vydělává. Používá se totiž k výrobě baterií. A ty jsou stěžejní pro ukládání elektrické energie, například i pro elektromobily.

Není mlha jako mlha

V ulicích se líně povaluje špinavě žlutá mlha, ze které se vynořují a zase v ní mizí pomalu se pohybující postavy. V tom podivném přítmí vypadají až přízračně. Zvuky jsou zvláštně ztlumené. Jako by hustý příkrov otupoval smysly, oči pálí, špatně se dýchá, vlezlý zápach je všudypřítomný… To není popis Londýna v dobách Jacka Rozparovače. Takhle to vypadá v řadě našich současných měst, když v podzimních a zimních měsících meteorologové ohlásí "inverzní ráz počasí" a smogovou situaci.

Když se řekne kotlík…

Ještě donedávna by si většina z nás nejspíš představila kovovou nádobu s dlouhým uchem, ve které si trempíci na ohníčku připravovali gáblík. Dnes je to jinak. S ohledem na program ministerstva životního prostředí na výměnu starých neekologických kotlů za nové, který dostal familiární a dávno zdomácnělý název kotlíkové dotace, víme, že „kotlíkem“ může být i supermoderní mašina s elektronickou řídicí jednotkou a hodnotou několika desítek tisíc.

Jednoduchá cesta k levnějšímu vytápění

Proč zvolit kondenzační plynový kotel?

Již pouhým připojením kondenzačního kotle k existující otopné soustavě dosáhnete významných úspor.