Načítám

Soumrak dieselových bohů?

Po nedávné aféře „Dieselgate“, která odhalila systematické podvody při vykazování emisí naftových motorů, se na tyto pohonné agregáty žene další pohroma. Spolkový správní soud v Lipsku na konci února potvrdil právní přípustnost úplného zákazu vjezdu vozů s dieselovými motory do některých německých měst.

Memorandum podpoří další rozvoj vozidel na CNG do roku 2025. Stát tak chce přispět ke snížení znečištění ovzduší

Pět ministerstev a čtyři představitelé plynárenských společností/sdružení dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025. Dokument, který vznikl na základě společných jednání vlády s Českým plynárenským svazem a Sdružením automobilového průmyslu, je uzavřen na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025.

Plynárníci chtějí zvyšovat stavy, šanci nabízejí i instalatérům

ČPS počítá s navýšením počtu mladých plynařů. Rekvalifikační kurzy uhradí budoucí zaměstnavatel

Mezigenerační výměna a zájem do budoucna zvýšit počty mladých plynařů otevírají současným středoškolákům řadu nových příležitostí. Firmy, které staví, opravují a provozují plynovody v České republice aktuálně rozšiřují možnosti, jak získat kvalifikaci v tomto specifickém odvětví. Dosud to bylo možné jen studiem ve školách v Brně a Pardubicích, nyní se rekvalifikace nabízejí všem instalatérům. Český plynárenský svaz (ČPS) s nabídkou studijních stáží již oslovil studenty z více než dvou desítek technických středních škol po celé ČR.

Česká republika dala zelenou investicím do CNG

Vláda se shodla na podpoře zemního plynu v dopravě do roku 2025, zachová daňové zvýhodnění CNG. Plynárenské společnosti budou pokračovat v budování sítě plnicích stanic a podpoří využití CNG v rámci městských samospráv.

Vláda České republiky dnes schválila podporu rozvoje zemního plynu v dopravě až do roku 2025. Jde o hlavní cíl memoranda předloženého ministerstvem průmyslu a obchodu, které inicioval Český plynárenský svaz (ČPS) spolu s největšími českými plynárenskými společnostmi. Stěžejním závazkem ČR je zachování daňového zvýhodnění stlačeného zemního plynu (CNG).

Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem

Letošní zima byla sice celkem mírná, nicméně pár extrémně mrazivých týdnů přinesla. A ty asi pořádně zahýbaly zásobami otopu. Průvan v kotelně by mohl některé majitele lokálních topenišť, rozuměj zejména rodinných domů s kotly na tuhá paliva, svádět k různým experimentům typu PET lahví s pilinami a vyjetým olejem či jiným "chuťovkám".

Když se řekne CNG

Pomalu, ale jistě se diskuse o alternativních palivech budoucnosti stává celospolečenskou. I naprostí laikové, kteří se o auta zajímají jen okrajově, postupně zařazují do svého slovníku slova jako elektromobil, hybrid nebo stlačený zemní plyn, byť ne vždy se jim podaří k posledně jmenovanému palivu správně přiřadit i zkratku CNG. Na nejrůznějších internetových fórech věnovaných automobilismu se naopak velmi zasvěceně debatuje o výhodách a úskalích jednotlivých typů pohonu. A je potěšitelné, že přibývá názorů podpořených osobní zkušeností a nemusíme se už spoléhat jen na teoretické předpoklady a vědecké studie.

Jak na smog? Přestat topit ve starých kotlech

Zdrojem největšího znečištění ovzduší v ČR jsou místně kotle na tuhá paliva. Každá výměna kotle na tuhá paliva snižuje množství vypouštěného prachu o čtvrt tuny za rok. Vloni byly zhoršené rozptylové podmínky v ČR ve 235 dnech roku.

V řadě měst a obcí v České republice je aktuálně vyhlášena smogová situace (Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka). Podle analýz Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se na znečištění ovzduší v dýchacích zónách obyvatelstva největší měrou podílejí lokální topeniště, následovaná dopravou a průmyslovou výrobou. Jedním z účinných řešení problematiky smogu je přechod domácností na moderní ekologické vytápění.

Jak účinně bojovat za lepší ovzduší

Emise oxidu uhličitého (CO2) jsou opět na vzestupu. Vyplývá to z vyjádření vědců sdružených ve skupině Global Carbon Project, které v listopadu minulého roku zveřejnil časopis Environmental Research Letters. Publikované závěry dokládají, že po třech letech stagnace objem emisí CO2 znovu stoupá na rekordní hodnotu. Experti ve své zprávě odhadli, že v průběhu roku 2017 by mělo být do atmosféry vypuštěno až 36,8 gigatun emisí CO2 pocházejících ze spalování fosilních paliv a průmyslu. To je o dvě procenta více než v letech 2014 až 2016, kdy se objemy emisí CO2 prakticky neměnily.

V ČR roste zájem o CNG

Meziroční nárůst představuje tisíce nových vozů a desítky plnicích stanic. Pro další rozvoj CNG je klíčová dlouhodobá podpora ze strany státu.

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) v ČR meziročně vzrostla o 13,9 %. Podle statistik Českého plynárenského svazu (ČPS) se na tuzemském trhu v roce 2017 prodalo více než 67,6 mil. m3. Aktuálně jezdí po českých silnicích již téměř 20 000 vozidel na CNG. Největší podíl na spotřebě mají zejména autobusy městské hromadné dopravy. Kontinuálně se rozšiřuje i síť plnicích stanic, v provozu jich je nyní 172.

Schválením dotace všechno teprve začíná

Probíhající druhá vlna kotlíkových dotací má mezi žadatele rozdělit 3,4 miliardy korun a předpokládá se, že díky ní se do konce roku 2019 podaří v rodinných domech vyměnit dalších 35 tisíc kotlů. V první vlně přišlo kolem 28 tisíc žádostí, z nichž stát již stihl proplatit přes dvacet tisíc ve výši přesahující 2,344 miliardy korun. Aby k proplacení schválené dotace skutečně došlo, je třeba pečlivě dbát na celý průběh realizace výměny zařízení a následně ji doložit přesným vyúčtováním.