Načítám

Jednoduchá cesta k levnějšímu vytápění

Proč zvolit kondenzační plynový kotel?

3. 11. 2016

Již pouhým připojením kondenzačního kotle k existující otopné soustavě dosáhnete významných úspor.

  • Výměna starého plynového kotle za kondenzační není podmíněna jakoukoli úpravou radiátorů ani potrubních rozvodů s topnou vodou
  • Úpravami otopné soustavy můžete výhody kondenzační technologie však ještě zvyšovat. Efekt přinášejí i nenáročná vylepšení, jako je například instalace tzv. ekvitermní regulace.

Jak je to možné?

Kondenzační kotle pracují s nižší teplotou vody než běžné plynové kotle. Na její ohřátí tedy není zapotřebí tolik energie, což vede k významným úsporám. Výsledná teplota oběžné vody a otopných těles je přesto pro průměrné zimní teploty v ČR zcela vyhovující. V případě extrémně nízkých venkovních teplot přestane kotel automaticky pracovat v kondenzačním režimu a zvýší svou účinnost, aby zajistil požadovanou teplotu v místnosti. Pouze v těchto chvílích se náklady na provoz kondenzačního kotle srovnají s cenou za teplo kotle běžného. Podle odborných studií však tyto extrémní mrazy v České republice nastávají zhruba v 7 dnech z topné sezóny. Kondenzační kotel tedy pracuje ve výrazně úsporném režimu v 91–97 % otopného období.

Schéma

Vyvložkování komínu je jednoduché a není finančně náročné, protože lze použít plastové materiály.

  • Cena plastových vložek do komína se pohybuje od 120 do 340 Kč za běžný metr. Úspora při vyvložkování průměrného 7metrového komínu pro potřeby kondenzačního kotle může dosáhnout až XY Kč.
  • Vyvložkování komínu je jedinou podmínkou pro využití kondenzační technologie k vytápění.

Jak je to možné?

Zatímco u tradičních kotlů převyšuje teplota spalin 100 °C, u kondenzačních kotlů se pohybuje mezi 40–50 °C. Nehrozí tedy riziko případného požáru a pro úpravy spalinových cest lze použít plastovou vložku.

Nejjednodušším a běžným řešením je využít stávající komín, který má obvykle průměr větší než 100 mm, a vsunout do něj plastovou komínovou vložku, obvykle s průměrem 60 mm. Tato montáž je jednoduchá, levná a nevyžaduje žádné bourání.

Odvod kondenzátu do kanalizačního odpadu je technicky jednoduchý a nenáročný.

  • Kondenzační kotel dosahuje účinnosti nad 100 % dodatečným využitím horkých spalin pro vytápění. Vedlejším produktem tohoto procesu je voda, která je zachycována a odváděna do kanalizace.
  • Zajištění odvodu tohoto tzv. kondenzátu je součástí instalace kondenzačního kotle.

Jak je to možné?

Kondenzační kotel je konstrukčně přizpůsoben pro napojení na kanalizační odpad. Odvod kondenzátu může být proveden obdobným způsobem jako odpad ze dřezu, pračky či myčky, např. do společného sifonu nebo přímo do kanalizačního odpadu. Toto řešení se obecně doporučuje i kvůli mírné kyselosti kondenzátu, která je po smíchání s další odpadní vodou domácnosti zneutralizována.

Pro kondenzační kotel je dostačující standardní přívod elektrické energie, který není třeba ani nikterak upravovat.

  • Napojení na elektrický rozvod je jednoduché a je součástí instalace kondenzačního kotle.

Při výměně plynového kotle za plynový kondenzační kotel šetříte i bez dotace a náklady na pořízení se Vám vrátí díky výrazně nižším platbám za plyn.

  • Rozhodnete-li se pro pořízení nového kotle, můžete zažádat o dotaci až do výše 120 000 Kč.
  • Náklady na pořízení plynového kondenzačního kotle se Vám však vrátí i bez dotace, v průměru do 3–4 let.

NÁVRH A INSTALACI KONDENZAČNÍHO KOTLE BY MĚLA VŽDY PROVÉST ODBORNÁ FIRMA.