Načítám

Když se řekne kotlík…

1. 11. 2017

Ještě donedávna by si většina z nás nejspíš představila kovovou nádobu s dlouhým uchem, ve které si trempíci na ohníčku připravovali gáblík. Dnes je to jinak. S ohledem na program ministerstva životního prostředí na výměnu starých neekologických kotlů za nové, který dostal familiární a dávno zdomácnělý název kotlíkové dotace, víme, že „kotlíkem“ může být i supermoderní mašina s elektronickou řídicí jednotkou a hodnotou několika desítek tisíc.

A desítky tisíc starých kotlů už byly skutečně vyměněny. V první dotační vlně to bylo přes 28 500, ve druhé, která aktuálně probíhá, se předpokládá až 35 000 výměn. Postupně se zdokonaluje i „kultura“ podávání žádostí. Nedůstojné nocování ve frontách před obecními a městskými úřady nahrazují elektronické formuláře odesílané pohodlně online. Co se však daří měnit k lepšímu jen velmi pomalu, je bohužel chybovost v podáních a následně i vyúčtováních pro obdržení schválené dotace.

Český plynárenský svaz (ČPS) proto se zástupci vybraných krajů a plynárenských společností uspořádal diskuzní panel, který měl hledat řešení této situace. „Naším cílem je najít v informacích, které doposud máme, určité zobecnění. Abychom mohli zájemcům o dotace doporučit, jak postupovat a čeho se vyvarovat,“ uvedl Jan Valenta, předseda Rady ČPS.

Jako zcela zásadní se ukazují chybějící doklady o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle. Čím je zařízení starší, tím náročnější je samozřejmě dohledat odpovídající dokumentaci. Majitelům málem muzejních kousků, kteří chtějí uspět a dotaci získat, tak často nezbyde nic jiného, než obrátit se na specialistu a zainvestovat do vyhotovení odborné revizní zprávy. Bez ní ale prakticky nemá smysl o dotaci usilovat.

Na překvapivou skutečnost upozornil také Radek Starý, manažer programu Kotel s dotací z energetické firmy innogy: „Je potřeba soustředit se na to, aby údaje zadané do online žádosti byly správné. Zájemci si neuvědomují, že elektronický formulář pouze upozorňuje na povinná pole, ale nekontroluje, zda je vyplněný údaj správný, či chybný.“

ČPS za největší riziko považuje výběr nekompetentního dodavatele a připomněl praktiky podvodných firem, které nabízejí vyřízení celého procesu na klíč, a v průběhu realizace přestanou komunikovat. ČPS doporučil vybírat pouze osvědčené společnosti s dohledatelnými referencemi, které jsou případně schopné převzít i nedokončené dílo po jiné firmě. „Rozpracované akce posuzujeme individuálně, navrhneme nejvhodnější řešení a v co nejkratším termínu realizaci dokončíme,“ popsal postup Luboš Vrbata, Head of New Solutions společnosti E. ON.

Stává se rovněž, že byl nainstalován jiný kotel, než se uvádí v žádosti, chybí zpráva sběrného dvora o ekologické likvidaci původního kotle nebo podpisy žadatele na předkládaných dokumentech. Ukazuje se však, že nejde o nedostatky systému jako takového, ale o nepozornost, opomenutí nebo jiná zaváhání konkrétních jednotlivců.

Mezi další nedostatky patří podle vedoucí oddělení strukturálních fondů z odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petry Brodové předkládání příkazů k platbě namísto potvrzení provedení úhrady. „Taková pochybení se spolu s žadateli snažíme dodatečně odstranit. Ale zbytečně to komplikuje a zdržuje celý proces vyplacení dotace. A někdy jsou nedostatky tak zásadní, že dotace ani nemůže být vyplacena,“ uzavírá Brodová.

Úspěšných žadatelů už jsou ale desítky tisíc! Kromě příspěvku na nový kotel získali díky efektivnějšímu topení i dlouhodobou finanční úsporu a navíc mohou mít dobrý pocit, že přispěli ke zlepšení životního prostředí. Kotlíkové dotace tak rozhodně plní svůj účel.