Načítám

Elektřina versus plyn v automobilovém průmyslu

4. 1. 2018

Nedávná "lithiová kauza" dostala do širšího povědomí jméno nerostu, o němž jsme povětšinou naposledy slyšeli, když jsme se při chemii na základce biflovali Mendělejevovu periodickou tabulku prvků. Skoro všichni teď díky medializaci jednoho ministerského podpisu pod memorandem s australskou těžařskou firmou víme, že lithium je velmi měkký kov, na kterém se velmi tvrdě vydělává. Používá se totiž k výrobě baterií. A ty jsou stěžejní pro ukládání elektrické energie, například i pro elektromobily.

Elektromobil je v podstatě geniální – nepotřebuje spojkový pedál, je čistý, tichý, spolehlivý. Ovšem jen do okamžiku, než mu dojde "šťáva". Jsme proto teď na prahu jakéhosi boomu vývoje baterií pro elektromobily, které musí být lehké, skladné, dlouho vydržet a lidově řečeno, nestát majlant. Parametry těch stávajících se sice stále zlepšují, ale pořád to není ono. A nějakou chvíli ještě potrvá, než se podaří zásadně prodloužit dojezdové vzdálenosti a rozšířit síť nabíjecích stanic, aby se o elektromobilech dalo uvažovat v masovém měřítku. Třeba i pro hromadnou nebo nákladní dopravu. A nemůžeme také opomenout fakt, že každý "čistý" elektromobil má někde i svou dnes stále ještě většinou "špinavou" elektrárnu.

Neznamená to ale, že bychom měli rezignovat na snahy přepravovat lidi i zboží ekologičtěji a jen čekat, až elektroevoluce dostatečně pokročí. Řešení existuje už nyní a charakteristika – čisté, tiché, spolehlivé – pro něj platí také. Vozy na stlačený zemní plyn (CNG) jsou množstvím emisí plně srovnatelné s elektromobily. Dvě nezávislé studie, které prezentoval Český plynárenský svaz, jednoznačně potvrdily pozitivní vliv CNG na snižování exhalací oxidů dusíku (Nox) a oxidu uhličitého (CO2). Z analýzy zpracované českými univerzitami vyplynula možnost snížení emisí oxidů dusíku o více než 90 % v porovnání s naftovými automobily. Mezinárodní vědecký tým zase upozornil na fakt, že spalováním CNG vzniká o téměř čtvrtinu méně CO2 než u benzínových motorů. Obě studie prokázaly, že i ty nejmodernější motory na benzin či naftu se emisím CNG přiblíží vždy pouze v jedné z měřených kategorií.

"CNG vozidla plní nejpřísnější emisní normy bez potřeby dodatečných filtrů, nástřiků močoviny či podvodných úprav řídicích jednotek. Stlačený zemní plyn tak představuje jasné řešení pro efektivní snižování emisí v dopravě," komentoval tento fakt Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu, a dodal: "Česká republika je na dobré cestě k masovému využívání CNG v dopravě. Máme postavenou zhruba polovinu plnicích stanic, které jsou potřeba ke komfortnímu používání CNG domácnostmi. Důležité je, aby byla i nadále zachována podpora tohoto alternativního paliva ze strany státu."

V současné době jezdí po tuzemských silnicích asi sedmnáct a půl tisíce vozidel na CNG a jejich počet stále roste. Výrazněji by tuto tendenci měly podpořit také orgány veřejné správy, jejichž vozové parky by podle národního akčního plánu Čistá mobilita do roku 2020 měly tvořit nejméně z jedné čtvrtiny auta s alternativním pohonem. To by mohlo být až pět tisíc dalších CNG vozů.

Samostatnou kapitolu v knize zvané znečištění ovzduší tvoří nákladní automobily. Je jich u nás sice asi desetkrát méně než osobních, na celkových emisích CO2 z dopravy se ale podílejí téměř z jedné třetiny. Nízké emise škodlivých látek při využití stlačeného, nebo zkapalněného (LNG) zemního plynu přitom potvrzují i samotní výrobci nákladních aut. Kromě pozitivního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví je dalším argumentem pro CNG/LNG zhruba 50% úspora nákladů na pohonné hmoty. Další přidanou hodnotou zejména pro obyvatele měst je snížení hlukové zátěže až o pět decibelů. "Stlačený zemní plyn je dnes nejčastější volbou při obměnách vozových parků zejména městských dopravních podniků. Například autobusů na CNG jezdí v současné době v našich ulicích víc než tisíc a za poslední dva roky se jejich počet zdvojnásobil," vysvětlil J. Ruml.

Vzhledem k tomu, že emise z dopravy se na celkovém znečištění ovzduší v České republice podílejí přibližně z jedné pětiny, rozhodně by stálo za to v nastoleném trendu pokračovat. A ještě lepší by bylo celý proces výrazně urychlit.