Načítám

Schválením dotace všechno teprve začíná

25. 1. 2018

Probíhající druhá vlna kotlíkových dotací má mezi žadatele rozdělit 3,4 miliardy korun a předpokládá se, že díky ní se do konce roku 2019 podaří v rodinných domech vyměnit dalších 35 tisíc kotlů. V první vlně přišlo kolem 28 tisíc žádostí, z nichž stát již stihl proplatit přes dvacet tisíc ve výši přesahující 2,344 miliardy korun. Aby k proplacení schválené dotace skutečně došlo, je třeba pečlivě dbát na celý průběh realizace výměny zařízení a následně ji doložit přesným vyúčtováním.

Aktuální dotační program umožňuje získání dotace na moderní kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle a teplená čerpadla, nově nejsou podporovány jednotky výhradně na uhlí, ale pouze kotle na biomasu nebo kombinované kotle na uhlí a biomasu. Poskytnutí dotace je podmíněno předložením žádosti a dodáním dalších dokumentů. Požaduje se doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího zdroje na pevná paliva k potvrzení relevantní emisní třídy, fotodokumentace kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, písemné souhlasy případných spoluvlastníků objektu i druhého z manželů a také vlastníka pozemku. Na vše existují příslušné formuláře, takže pokud žadatel vše správně vyplní, splňuje daná kritéria a podal žádost včas, je vysoká pravděpodobnost, že mu dotace bude schválena. Ovšem, jak uvádí titulek, to je teprve začátek.

Český plynárenský svaz (ČPS) upozornil na problémy a rizika vznikající při realizaci konkrétní výměny kotle a následně při jejím závěrečném vyúčtování. K zádrhelům totiž dochází už při výběru firmy, která by zakázku měla provést. Nejsou výjimečné případy, kdy firma zákazníkovi slíbí provést kompletní akci takříkajíc „na klíč“, s vervou zahájí práce, ale postupně se její iniciativa začne vytrácet, komunikace s ní je stále složitější a nakonec se po ní slehne zem. ČPS proto důrazně doporučuje obracet se na osvědčené, odborné společnosti s dohledatelnými referencemi. Ty často na sebe berou i role spasitelů, neboť jsou schopny zachránit a dokončit dílo zpackané nekompetentní firmou. Pokud však zákazníci osloví renomované specialisty rovnou, ušetří si spoustu času a hlavně nervů.

Stejně důležité jako úspěšně realizovaná výměna je pro vyplacení dotace i její řádné vyúčtování. I zde dochází k nejrůznějším omylům a chybám. Zcela zásadní je instalace jiného typu kotle, než byl uveden v žádosti. K dalším nedostatkům patří i předkládání příkazů k platbě namísto požadovaného potvrzení o provedení úhrady. Zapomíná se rovněž na zprávu sběrného dvora o ekologické likvidaci původního kotle nebo na podpisy žadatele na všech předkládaných dokumentech.

„Apelujeme na všechny žadatele, aby dodrželi rozpis výdajů v požadované struktuře. Případné nedostatky ve vyúčtování se budeme snažit v součinnosti s nimi dodatečně odstranit, zbytečně to ale komplikuje a zdržuje schvalovací proces vyúčtování a tím i vyplacení dotace. Některá pochybení jsou takového charakteru, že je napravit již nelze a dotace v takovém případě nemůže být vyplacena,“ varuje vedoucí oddělení strukturálních fondů z odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petra Brodová.

Hlavním cílem programu kotlíkových dotací je snížit emise z lokálních topenišť na pevná paliva a eliminovat tak sezónní znečištění ovzduší. Výměna starých kotlů za nové, ekologičtější je krokem, který v konečném důsledku příznivě pocítí celá republika. Vždyť zastaralé kotle se na znečištění ovzduší u nás podílejí významnou měrou. Stát má tedy skutečný zájem na tom, aby se desetitisíce výměn kotlů opravdu uskutečnily, a chce miliardy alokované na tento projekt doopravdy vyplatit. Má je připravená a čeká jen na to, až je bude moci rozdat občanům. Jediné, co požaduje, je, aby vše proběhlo transparentně, účetně správně a podle pravidel. Snad tedy stojí za to, obětovat trochu času, pečlivě dát dohromady vše potřebné a odevzdat vyúčtování realizované výměny kotle tak, jak se má. Vždyť jedna taková dotace může činit až 127 tisíc korun.