Ceny plynu

tvorba ceny

graf podílu jednotlivých složek na tvorbě ceny

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o cenách plynů

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 4 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetice a postupech pro regulaci cen, vydává cenové rozhodnutí o cenách plynů.

Více v jednotlivých částech pdf (40MB) - část 1, část 2, část 3, část 4 , část 5 , část 6.

Jak na ceník plynařů

Ceníky, které mají plynárenské společnosti na internetových stránkách, mohou lidem zamotat hlavu. Objeví totiž záplavu čísel, ve kterých je složité se orientovat. Pražská plynárenská navíc uvádí ceny bez DPH, takže vše je třeba vynásobit koeficientem 1,2. Plynaři navíc v cenících uvádějí cenu za kilowatthodinu či megawatthodinu, na plynoměrech je uváděna spotřeba v m3. Ke skutečné ceně se tedy dostaneme tak, že množství spotřebovaných kubíků vynásobíme číslem 0,0105. Tím dostaneme hodnotu v megawattech. Pokud máme spotřebu 80 kubíků ročně, dostaneme po vynásobení 0,0105 hodnotu 0,84 megawatthodiny. Vynásobíme-li číslem 0,84 tabulkovou cenu plynu, získáme částku, kterou platíme za odběr plynu. K tomu je ještě třeba připočíst stálou měsíční platbu, kterou v případě výpočtu ročních nákladů na plyn násobíme dvanácti.

Obdobná situace panuje také v rámci vyúčtování a fakturace. Pokud se vám zdají faktury za plyn málo přehledné, máte se při dalším vyúčtování na co těšit. Jejich pročítání bude ještě obtížnější. Váš dodavatel plynu musí totiž na fakturu promítnout novou položku, která sice plyn takřka nezdraží, ale na konečném vyúčtování musí být. Jde o poplatek operátorovi trhu – státem vlastněné společnosti OTE. Podobnou sazbu už platíte u elektřiny. „Je to nová činnost, za kterou se platí od ledna kvůli novele energetického zákona,“ vysvětluje ředitelka odboru plynárenství Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Sylva Hondlová. Stát si od takového kroku slibuje příchod nových konkurentů na trh a tím i tlak na nižší ceny. Za jednu megawatthodinu si bude OTE účtovat 1,01 Kč. Při průměrné spotřebě například tří tisíc metrů krychlových plynu pro vytápění a vaření v rodinném domku tak OTE zatíží vaše faktury zhruba o třicet korun ročně.

Nepůjde o jedinou změnu ve fakturách, i když v součtu k žádnému navýšení nedojde. Pokud si budete porovnávat loňské a letošní vyúčtování, překvapí vás velké rozdíly v některých položkách. Rozdělení do nových kategorií ukazuje, že plynárny po lidech chtějí čím dál více fixních plateb bez ohledu na to, kolik plynu zákazníci odeberou.

V roce 2010 se mění to, co plynaři započítávají do distribuce a co do jiných služeb. Až dosud byla distribuce jen doprava z páteřních plynovodů do domácností, teď už bude zahrnovat i přepravu – cestu plynu z hranic. V průměru od ledna podražila o 4,8 procenta. O takovou částku by měla klesnout cena za ostatní služby, v kterých byla dříve i přeprava. Někteří velcí obchodníci cenu za přepravu totiž zlevňovali slevami velkoodběratelům zhruba o deset procent oproti domácnostem. „Jde o zrovnoprávnění zákazníků,“ dodala Hondlová.

Vypořádání přes OTE má podle státu podpořit obchodování v Česku a zvýšit šance i pro nové menší obchodníky s plynem vstoupit na trh. Tím by se mělo obchodování ještě více otevřít. Až dosud vypořádání zajišťoval RWE Transgas Net, který vlastní v Česku páteřní síť plynovodů a má nejvíc zákazníků. Kvůli nové změně mu proto hrozí největší riziko – jeho klienti budou moci snáze změnit dodavatele plynu. Už loni se k výměně v Česku odhodlalo více než 15 tisíc zákazníků.

pramen: Právo, Mladá Fronta Dnes

Co je zemní plyn Přeprava a uskladnění Použití Kontakty