Načítám
Slide

Chci topit

S plynem to jde jednodušeji

Vytápění plynem je výrazně ekologičtější a bezpochyby také o dost pohodlnější. Stačí jednoduše otočit knoflíkem na termostatu a o nic víc se dále nestarat. Oproti těm tradičním umožňují plynové kotle rovněž průběžný ohřev teplé vody, takže člověk není omezen obsahem bojleru.

Plynové kotle se obecně považují za nejvýhodnější způsob vytápění všude tam, kde je k dispozici plynová přípojka. Technologie plynových kotlů je lidem navíc blízká a na trhu funguje už desítky let. Moderní plynové spotřebiče mají díky pokrokové technologii a dokonalé regulaci výrazně vyšší účinnost využití energetického potenciálu v porovnání s ostatními neobnovitelnými i obnovitelnými zdroji.


Roční náklady Plyn Uhlí
Vytápění 13 489 Kč 10 714 Kč
Ohřev vody 4 953 Kč 3 807 Kč
Údržba 800 Kč 1 800 Kč
Celkem 19 242 Kč 16 321 Kč
 
Investiční náklady Plyn Uhlí
Kotel 55 000 Kč 75 000 Kč
Komín – nové vložkování 20 000 Kč 32 000 Kč
Otopná soustava 55 000 Kč 50 000 Kč
Přípojka 30 000 Kč
Speciální sklad paliva 80 000 Kč
Celkem 160 000 Kč 237 000 Kč

Investici kryje dotace Ministerstva životního prostředí.

Investici kryje innogy (platí pouze pro distribuční oblast innogy).

Investice není kryta z dotace. Jedná se o stavební úpravy nutné pro plně automatizované kotle s dotací.

* Porovnání je počítáno pro čtyřčlennou rodinu v rodinném domku o podlahové ploše 100 m2. V porovnání se kalkuluje s využitím zemního plynu a černého uhlí.


Co se změní ve vašem životě po výměně kotle?

  • Odpadne vám mnoho manuální práce, jako je například skládání uhlí, pravidelné přikládání či vynášení popela
  • Zmizí starosti se zásobováním nebo skladovacími prostory
  • Nebudete již potřebovat plechovou popelnici na žhavý popel
  • Ušetříte čas i peníze za časté malování zaprášených interiérů domu

Všechny tyto náklady je zapotřebí si připočítat k ceně uhlí, které v konečném důsledku podle propočtů nevychází levněji než zemní plyn. V neposlední řadě zvýší pořízení moderního kondenzačního kotle na plyn i hodnotu dané nemovitosti. Ani idylické posezení u krbu nepředstavuje žádný problém. Plynové krby totiž nabízejí pohodlnou alternativu klasických krbů či kamen na tuhá paliva. A přestože je palivem plyn, pohled prosklenými dvířky je srovnatelný s krby na dřevo.


Proč dát plynu přednost?

Mnoho lidí si nechává tradiční kotle na uhlí více méně ze zvyku. V této souvislosti je ale dobré připomenout oficiální a postupný zákaz kotlů na tuhá paliva v České republice. Na jeho základě bude již v roce 2022 zakázáno zhruba 75 % kotlů, a to pod pokutou 50 000 korun.
Co je emisní třída?

Emisní třída udává technologickou vyspělost každého kotle. Přiřazuje se na základě výsledků spalovacích a dalších zkoušek před jejich uvedením na trh. Vedle tvorby škodlivých emisí se posuzuje i účinnost, bezpečnost a efektivita kotlů. Nejvyšší stupeň je 5, nejnižší 1. Čím vyšší číslo emisní třídy, tím lepší výsledky a lepší kotel.

Emisní třída vypovídá o tom, jakých emisních limitů a maximální účinnosti kotel dosáhnul za ideálních podmínek ve zkušebně. Jeho reálné emise však může při provozu ovlivnit instalace, údržba nebo kvalita paliva.

Jak zjistíte, které emisní třídě kotel odpovídá?

Emisní třída musí být uvedena v technické dokumentaci a také na štítku kotle. Pokud vybíráte na internetu, bývá napsána v jeho základních parametrech společně s účinností nebo výkonem. Informace o emisní třídě by vám samozřejmě měl poskytnout také prodejce. Tomuto parametru věnujte pozornost, protože do kotle s nízkou emisní třídou již nemá smysl investovat.


Pokud bychom shrnuli, tak základním a již téměř čtvrt století platným cílem náhrady uhelných kotlů za plynové je především významně snížit emise všech známých polutantů (CO2, SO2, NOx) a odstranit produkci prokazatelně rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků z ovzduší všude tam, kde dochází ke spalování hnědého uhlí.