Načítám
Slide

Zdraví & Ekologie

Ekologie na prvním místě

Zemní plyn je čistou energií, která přináší komfort nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Energie v zemním plynu je velmi snadno a efektivně regulovatelná a tím i plně využitelná. Pro vytápění budov a bytů je zemní plyn ideální především pro svou čistotu, pohodlnost využití a šetrnost k životnímu prostředí.


Srovnání vzniku škodlivin spalováním v mg/MJ

Zemní plyn Topný olej Koks Hnědé uhlí
Popílek 0,6 50,4 309,2 608,4
Oxid siřičitý 0,3 426,7 398,9 1129,4
Oxid uhelnatý 9,4 13,9 1717,6 3146,9
Uhlovodíky 3,8 9,7 381,7 699,3

Výhody zemního plynu oproti jiným palivům

Při spalování zemního plynu nevznikají pevné nespálené částice (prach, saze), které jsou v současnosti největším problémem čistoty ovzduší v České republice. Tyto mikročástice způsobují onemocnění plic, dýchacích cest a alergie. Netvoří se ani vysoce nebezpečné dioxiny a furany, jako je tomu u spalování uhlí a biomasy. Zemní plyn prakticky neobsahuje sloučeniny síry, takže ve spalinách se téměř nevyskytuje ani oxid siřičitý. Spalováním zemního plynu vznikají pouze oxidy dusíku. Emise oxidu uhelnatého ze zemního plynu jsou vzhledem k dobrému promísení se vzduchem a k dobré regulaci spalování nepatrné, v porovnání s uhlím o 2 řády nižší.

Při spalování zemního plynu se uvolňuje o 50 % emisí CO2 méně ve srovnání s hnědým uhlím, o 40 % ve srovnání s černým uhlím a o 25 % méně v porovnání s kapalnými palivy. Vzhledem k vyšší účinnosti plynových spotřebičů v porovnání s ostatními palivy je však snížení CO2 ještě vyšší. Stále více lidí vnímá znečištění ovzduší jako závažné zdravotní riziko. Kromě zjevných výhod, jako je cena či komfort, vám tak využívání zemního plynu dává i možnost zapojit se do boje proti vzniku inverzí a smogu.


Výhody pro uživatele při běžném používání zemního plynu

infografika A7


Účinnost spotřebičů na zemní plyn v porovnání s ostatními palivy

Zemní plyn má vyšší energetický obsah ve srovnání s tuhými palivy a je srovnatelný s používanými kapalnými palivy. Také účinnost plynových spotřebičů je oproti těm na tuhá a kapalná paliva vyšší. Pro účely vytápění je zemní plyn nejefektivnější variantou ze všech primárních paliv.Zemní plyn jako univerzální partner pro vaši domácnost

infografika A8