Zjistěte více o moderním, ekologickém komfortním a efektivním řešení.
Informujte se o možnostech využití zemního plynu ve své obci. Zlepšete kvalitu života pro její obyvatele a své sousedy.
Hledáte nejdostupnější alternativní pohon? Jezděte na stlačený zemní plyn (CNG) či přímo na obnovitelný BioCNG.

CPS_doktor.jpg

Aktuality

Společnost E.ON provozuje v jihočeských Mydlovarech na středoevropské poměry unikátní soubor energetických technologií. A brzy zde začne fungovat novinka – výroba ekologického vodíku.

19. 12. 2022

Vodík by měl hrát důležitou roli při přechodu na nízkoemisní hospodářství. Ačkoli se předpokládá, že větrné a solární zdroje budou v nadcházejících letech pokrývat většinu světové poptávky po elektřině, elektrifikace není vždy možná, případně není nejúčinnější. Vodík (zejména takzvaně zelený) může být nejlepším řešením pro dekarbonizaci těžkých průmyslových odvětví, jako jsou lodní doprava a letectví, a také může být čistším zdrojem tepla. Vodík je sice ve srovnání s jinými technologiemi výroby čisté energie v raném stádiu vývoje, ale vzhledem k tomu, že již do něj směřují značné investice, mohl by zaznamenat jeden z nejsilnějších růstů.

19. 12. 2022

Pro energetickou bezpečnost Evropy a snížení závislosti kontinentu na ruském plynu od koncernu Gazprom je tento víkend hodně důležitý. V Německu, které bylo největším evropským odběratelem ruského plynu, začal fungovat první LNG terminál na dovoz zkapalněného plynu. Z celkem pěti, jež Německo do konce příštího roku spustí.

19. 12. 2022
  • 0
  • 1
  • 2
Subscribe to Zemní plyn