Zjistěte více o moderním, ekologickém komfortním a efektivním řešení.
Informujte se o možnostech využití zemního plynu ve své obci. Zlepšete kvalitu života pro její obyvatele a své sousedy.
Hledáte nejdostupnější alternativní pohon? Jezděte na stlačený zemní plyn (CNG) či přímo na obnovitelný BioCNG.

CPS_doktor.jpg

Aktuality

Automobily s hybridním, mild-hybridním, plug-in hybridním, nebo čistě elektrickým pohonem známe. Potkáváme se s nimi běžně na silnicích. Jako další zdroj energie, který nechce vzdát souboj se silně protežovanou bateriovou elektromobilitou, je vodík. Vozy, využívající tento plyn jako zdroj energie, který se mění v palivovém článku na elektřinu, již jezdí. Jinou, poměrně exotickou variantou, je využití vodíku jako paliva v „klasickém“ spalovacím motoru.

8. 12. 2022

Šéf společnosti BP (dříve British Petroleum) Bernard Looney sází na vodík, který bude sloužit k zajištění provozu nízkouhlíkových podniků v budoucnosti, protože je zjevné, že vlády ekonomicky silných zemí vynakládají dostatečně zajímavý objem finančních prostředků na rozvoj tohoto paliva pro budoucí dekarbonizaci průmyslu.

7. 12. 2022

Cíle Evropské unie (EU), v rámci ochrany klimatu, jsou do značné míry postaveny na přechodu k využívání vodíku. Podle analýzy Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) by mohl v roce 2050 pokrývat až 12 procent světové spotřeby energie. Kromě silniční dopravy bude využíván například i v letectví. Už nyní se uplatňuje v chemickém průmyslu nebo ve stavebnictví.

5. 12. 2022
  • 0
  • 1
  • 2
Subscribe to Zemní plyn