Aktuality

V tomto a na začátku příštího týdne společnost E.ON přidává do své sítě další dvě plničky CNG.

27. 11. 2020

 

 

Uhlí se v energetice musíme zbavit, ale rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany nebude samo o sobě stačit k tomu, aby výpadek nahradilo, říká ministr životního prostředí Richard Brabec. V rozhovoru mluví také o přelidněných horách nebo otrávené Bečvě.

 

25. 11. 2020

Německé paroplynové elektrárny budou i nadále, až do období vánočních svátků, provozovány pro pokrytí základního zatížení. Důvodem jsou nízké ceny plynu, které elektrárny spalující zemní plyn favorizují oproti elektrárnám černouhelným. Společnosti provozující elektrárny to uvedly pro agenturu Montel.

24. 11. 2020

Lidé v Česku loni dýchali nejlepší ovzduší za posledních 11 let. Poklesu koncentrací znečisťujících látek v roce 2019 pomohly vedle dobrých rozptylových podmínek výměny nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nebo snižování emisí z energetických a průmyslových zdrojů. Stát dá na výměnu kotlů dalších 600 milionů korun. 

20. 11. 2020

Takovou situaci v Moravskoslezském kraji odborníci nepamatují. Ani jedno místo, kde se měří kvalita ovzduší, prozatím nezdolalo zákonem stanovený roční maximální počet překročení denního limitu pro polétavý prach. Hranici pětatřiceti nadlimitních dnů přitom v jiných letech některé lokality v kraji zvládly prolomit už na jaře.

 

13. 11. 2020

Během příštího pracovního týdne bude v Česku více zapáchat zemní plyn, aby lidé mohli snadněji na začátku topné sezony zjistit případné úniky na rozvodech nebo ze spotřebičů.

13. 11. 2020

  • Škoda Auto uzavřela memorandum o spolupráci s Českým plynárenským svazem
  • Aktivity komerčního sektoru by měl stát podpořit vytvořením podmínek pro rozvoj LNG v nákladní silniční dopravě v ČR

Praha 11. listopadu 2020 – Společnost ŠKODA AUTO jako první zareagovala na výzvu Českého plynárenského svazu (ČPS) k širšímu využívání vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nákladní silniční dopravě. Největší tuzemská automobilka bude aktivně motivovat a do využívání LNG zapojovat své subdodavatele. ČPS naproti tomu podpoří výstavbu nových LNG plnicích stanic nebo zajistí školení řidičů. Oba subjekty se spojí při představování LNG jako bezpečné, ekologické a ekonomické alternativy k naftě a benzínu. Společně budou také usilovat o zavedení státní podpory, zejména v oblasti pořízení a provozu nákladních vozidel na LNG. 

11. 11. 2020

Zájem o zkapalněný zemní plyn výrazně stoupá v celé Evropě. Jeho dovoz se meziročně dokonce zdvojnásobil. V České republice se plánuje toto palivo využít zejména v dopravě.

11. 11. 2020

  • Menší teplárny musejí přejít na plyn do tří let, až tři roky přitom trvá realizace přechodu
  • První dotační výzvy budou vyhlášeny v prvním čtvrtletí 2021, připravené jsou desítky miliard korun

Praha, 10. listopadu 2020 – Odklon tuzemských tepláren od uhlí a jejich přechod na zemní plyn je zvládnutelný. Podmínkou úspěchu ale je nastavení dobré spolupráce mezi podnikateli z plynárenského a teplárenského sektoru a intenzivní investiční podpora z národních i evropských fondů. Shodli se na tom účastníci on-line konference nazvané Informační minimum pro přechod na zemní plyn, kterou uspořádal Český plynárenský svaz (ČPS).

10. 11. 2020

Vozidla poháněná stlačeným zemním plynem (CNG) neboli metanem přinášejí svým majitelům hned několik výhod. Je to například cena paliva, která je ve srovnání s benzínem a naftou výhodnější díky výrazně nižší spotřební dani.

10. 11. 2020

Po nové Octavii na CNG už přijíždí se stejným ústrojím také osmá generace Golfu.

9. 11. 2020

Flotila společnosti DHL Supply Chain se v říjnu letošního roku rozrostla o tři nové tahače s pohonem na zkapalněný zemní plyn (LNG – Liquefied Natural Gas). Při zachování nákladové efektivity dojde ke snížení emisí CO2 o 51 tun ročně. Další nízkoemisní vozidla budou následovat.

9. 11. 2020

  • Bez alternativních ekologických paliv nemůže ČR splnit závazky ke snižování emisí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě
  • Zlevnění nafty zásadně poškodí majitele vozidel na ekologická paliva a provozovatele CNG plnicích stanic
  • Při snížení spotřební daně u nafty by měla adekvátně klesnout také sazba u zemního plynu

Praha, 5. listopadu 2020 – Český plynárenský svaz (ČPS) vyzývá k přehodnocení poslaneckého návrhu na snížení spotřební daně na naftu. Jeho schválení by vedlo ke znevýhodnění ekologických paliv a k zakonzervování současného stavu, kdy se emise škodlivin z dopravy nejvíce podílejí na znečišťování ovzduší. Právě k jejich snížení se Česká republika jako člen Evropské unie zavázala v řadě svých strategických dokumentů. ČPS zároveň upozorňuje, že snížením sazby na naftu bez toho, že by se současně snížila i spotřební daň na využívání plynu v dopravě, by stát de facto popřel svůj závazek zvýhodnit provoz automobilů na plyn.  

5. 11. 2020

Italská automobilka nadělila populárnímu modelu sportovní verzi a několik vylepšení interiéru i exteriéru.

5. 11. 2020

Program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III se sice vyčerpal již vloni na podzim, Liberecký kraj ale vyjednal s Ministerstvem životního prostředí možnost dalšího financování. Z celkové dodatečné částky 55 milionů korun od ministerstva je v současné době využito 27 milionů. Zájemci o nový kotel či tepelné čerpadlo tak mohou stále podávat své žádosti o dotaci, a to nejpozději do 30. listopadu 2020.

22. 10. 2020

Někomu se líbí energie vody, jinému slunce. EON se rozhodl dát svým zákazníkům možnost výběru.

19. 10. 2020

Vyhodnocení kvality ovzduší za první tři čtvrtinu roku 2020 hovoří o výjimečném stavu. Ve srovnání s celkovým průměrem za roky 2015 až 2019 byly na hodnocených stanicích (různého typu od dopravních městských až po pozaďové venkovské) po celé České republice koncentrace nižší v průměru o 24% (PM10), 30% (PM2,5), 24% (NOx) a 21% (NO2).

16. 10. 2020

Nové dvoupatrové autobusy s pohonem na CNG poprvé absolvovaly trasu mezi Dolní oblastí Vítkovic a ostravskou zoo. Právě mezi těmito vyhledávanými turistickými lákadly mají v sezoně vozit návštěvníky. Začnou ale jinde.

 

 

15. 10. 2020

Karlovarský kraj obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR) rozhodnutí o udělení dotace na výměny kotlů z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Jde celkem o 26, 5 milionu korun na dofinancování žádostí v takzvaném zásobníku. Dotace vystačí pro 241 těchto žádostí.

15. 10. 2020

Od října letošního roku je v hlavním městě zakázáno topení uhlím, briketami a koksem ve starých kotlík. I kvůli tomku přichází Praha s poslední možností, žádat o dotaci na nový kotel. O kotlíkové dotace mohou Pražané žádat do 30. října a dostat mohou až 80 procent nákladů.

14. 10. 2020