Aktuality

I v roce 2022 bude pokračovat dotační program Nová zelená úsporám, který nabízí lidem peníze na výměnu kotle, zateplení domu, stavbu fotovoltaické elektrárny a další úsporné projekty. V říjnu byl program rozšířen na bytové domy po celé ČR, sloučen s programem Dešťovka a nabízí bonusy za kombinaci více opatření.

10. 1. 2022

Bioplyn může nahradit zemní plyn ve čtvrtině domácností a rovněž o čtvrtinu zvýšit podíl organické hmoty v půdě. V reakci na návrh Evropské komise to ve čtvrtek uvedlo České sdružení pro biomasu (CZ Biom).

21. 12. 2021

Ovzduší v Česku se zlepšuje. Efektivitu Kotlíkových dotací vyhodnocoval v předchozích zimních sezónách Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) měřeními v 8 vybraných lokalitách. Z analýzy výsledků vyplývá, že v ovzduší ubývá rakovinotvorných látek i škodlivých prachových částic. Ve srovnání s tuhými palivy mají mnohem čistší emise zemní plyn nebo propan. Kromě dopadu na kvalitu místního ovzduší mají plynná paliva i globální potenciál v omezení produkce skleníkových plynů. Například bioLPG má až o 80 % nižší uhlíkovou stopu.

21. 12. 2021

V uplynulých dnech se v některých médiích objevila informace, že Evropská komise navrhuje zákaz vytápění plynem od roku 2040. Český plynárenský svaz (ČPS) považuje za nutné tuto informaci zásadně rozporovat. Předložený legislativní návrh takovýto zákaz podle ČPS neobsahuje, členským státům dává pouze možnost takové rozhodnutí přijmout. Svaz dále upozorňuje, že jde zatím o návrh, který teprve musí projít připomínkami napříč státy EU, a v této souvislosti lze očekávat řadu změn. Informace o údajném zákazu je tedy ukvapená a značně zavádějící.   

20. 12. 2021

Máte doma kotel v nejnižší emisní třídě a zatím neplánujete výměnu? Velmi brzy byste měli začít. Od 1. září 2022 totiž začne platit zákon, který zakazuje používání kotlů na tuhá paliva v 1. a 2. emisní třídě. Tomu, kdo tento zákaz poruší, hrozí pokuta až 50 000 Kč.

20. 12. 2021

Už celá léta pracuje česká společnost Net4Gas a rakouský Gas Connect Austria na propojení obou zemí plynovodem. Teď se však zdá, že se dlouhodobý plán konečně dočká naplnění. Podmínky stavby česko-rakouského plynovodního propojení letos schválil Energetický regulační úřad, plynovod za víc než tři miliardy korun by měl být v provozu od konce roku 2028.
 

16. 12. 2021

  • Český plynárenský svaz vítá zveřejnění tzv. plynárenského balíčku Evropskou komisí
  • Balíček potvrzuje význam plynů a plynárenské infrastruktury v transformaci energetiky
  • Přináší mimo jiné nová pravidla pro zavádění vodíku, ochranu spotřebitele a omezení emisí metanu
     

Praha 15. prosince 2021 – Český plynárenský svaz vítá zveřejnění tzv. plynárenského balíčku Evropskou komisí. Návrh obsahuje opatření, jejichž cílem je prostřednictvím revize stávající evropské legislativy poskytnout regulační rámec pro plynárenství k naplnění jeho role na cestě k dekarbonizaci EU. Nová pravidla mají také za cíl posílit ochranu zákazníků nebo snížit emise metanu v sektoru energetiky.  

15. 12. 2021

Společnost Energie Steiermark chce ještě letos zahájit výstavbu závodu na výrobu zeleného vodíku. Vůbec první komerční projekt v tomto sektoru energetiky by měl brzy doplnit i obří závod OMV. Obě firmy vycházejí ze zákona na výstavbu obnovitelných zdrojů energie, který počítá s investičními dotacemi státu.

15. 12. 2021

Nejde jen o elektřinu pro elektromobily, ale i o BioCNG

14. 12. 2021

Auta na CNG jsou dalším ze způsobů, jak odlehčit životnímu prostředí. Zjistěte, jak vlastně vozy na CNG fungují, jaké jsou jejich silné stránky a v čem naopak pokulhávají za konvenčními automobily. Povíme si i něco o jejich možné budoucnosti.

14. 12. 2021

  • Český plynárenský svaz uzavřel memorandum o spolupráci s CZ Biom – Českým sdružením pro biomasu
  • Řidiči osobních vozů mají zájem o bioCNG, pro nákladní dopravu je připraveno bioLNG
  • Stát by měl urychleně vytvořit podmínky pro intenzivnější rozvoj využívání biometanu 
     

Rozvoj výroby a využívání biometanu a dalších nízkouhlíkových plynů při dekarbonizaci české energetiky a podpora plynové mobility na bázi bioCNG a bioLNG. To jsou hlavní cíle podepsaného Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českým plynárenským svazem (ČPS) a CZ Biom – Českým sdružením pro biomasu.  

13. 12. 2021

O vodíku se často mluví jako o palivu budoucnosti. Dnes se vyrábí nejčastěji ze zemního plynu, což je ovšem fosilní palivo. V Česku však vznikají první projekty na výrobu „zeleného“ vodíku, kdy se využije čistá elektřina z obnovitelných zdrojů. Skupina Solar Global chce v polovině příštího roku spustit elektrolyzér, který bude vyrábět tuto surovinu pomocí elektřiny z vlastní střešní solární elektrárny.
 

7. 12. 2021

Rada Evropské unie (EU) pro energetiku se zabývala vysokými cenami elektřiny a plynu a související udržitelností. Ministři z členských zemí, kteří mají danou oblast na starosti, probrali také připravovanou legislativu v rámci balíčku Fit for 55. Vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček vyzval Evropskou komisi (EK), aby za udržitelné zdroje energie v kontextu s přechodem na zelenou ekonomiku považovala také jádro a dočasně i zemní plyn. Pomůžou s rostoucími cenami energií.

7. 12. 2021

Snižování emisí z nákladní dopravy je základním problémem, který budou muset dopravci v nejbližších letech řešit. V České republice emise v sektoru dopravy naopak stoupají a cest, jak tuto otázku rychle řešit, mnoho není. Jednu z dostupných alternativ, totiž zkapalněný zemní plyn (LNG), nabízí v současné době společnost GasNet. O možnostech využití LNG pro dopravce jsme si povídali s Filipem Dostálem, ředitelem oddělení Business Development firmy GasNet.

6. 12. 2021

Adast vrhá své aktivity do vodíku. Plnící zařízení chce mít na čerpacích stanicích do 5 let, zaměří se i na domácnosti

6. 12. 2021

Biometan může nahradit zemní plyn v dopravě

V Česku je více než pět set bioplynových stanic. Z kejdy, senáže, kukuřice nebo nejrůznějších bioodpadů a kalů vyrábějí bioplyn. Bioplyn se spaluje v kogeneračních jednotkách a produkuje obnovitelnou elektřinu a teplo. Je také možné ho upravit na kvalitu zemního plynu – biometan, který může v dopravě nebo v plynárenské soustavě nahrazovat fosilní zemní plyn.

3. 12. 2021

„Zavádění pokročilých technologií považujeme za důležitou cestu k přechodu na čistší zdroje energie, které pomohou transformaci regionu. Vodík je jedním z nich a my jsme připraveni spolupracovat s VŠB-TUO i dalšími subjekty na rozšíření využívání vodíku. Naší výhodou je, že můžeme v některých teplárnách už brzy vyrábět celoročně ekologický zelený vodík bez produkce emisí CO2, a to navíc s vysokou účinností využívající specifika teplárenského provozu,“ uvedl ředitel skupiny Veolia Energie Reda Rahma.

2. 12. 2021

Gastroodpad živočišného původu se dostává stále více do středu zájmu odpadového hospodářství měst a obcí. Podle cílů nové legislativy musí obce zajistit, aby z celkového objemu komunálního odpadu tvořily recyklovatelné složky 55 procent v roce 2025 a o deset let později až 65 procent. Právě gastroodpad se tak jeví jako ideální prostředek k jejich dosažení. Zatímco s rostlinnou složkou bioodpadů si radnice po celé zemi poradily velice dobře, zůstává z velké části nevyřešená jeho problematická živočišná část. První vlaštovky ale dokazují, že i to je jen otázkou času.

1. 12. 2021

Obec Dvorce na Bruntálsku hledá alternativní energetický zdroj. Město se zhruba třinácti sty obyvateli nemá přivedený plyn a náklady za elektřinu jí rostou. Radnice má zpracovanou studii na využití zkapalněného břidlicového plynu. Zásobník by vznikl u tamního turistického centra. Zkapalněný plyn se ale dováží až z USA. Český rozhlas Ostrava zjišťoval stanoviska k odběru plynu místních lídrů a odborníků.

1. 12. 2021

Italská společnost Snam, která je největším evropským provozovatelem plynárenské infrastruktury, se dohodla na koupi podílu v plynovodech přepravujících alžírský plyn do Itálie. Od energetické firmy Eni koupí za 385 milionů eur podíl 49,9 %. Akvizice by mohla umožnit firmě dovážet z Afriky do Evropy vodík.

30. 11. 2021