Aktuality | Zemní plyn

Aktuality

Měření vědců ve čtyřech zemích odhalilo někde až padesátinásobné překračování limitů smogové situace. Toxickým vzduchem trpí i neočekávané lokality, jako jsou horská střediska či lázně. V dnešní tiskové zprávě to sdělily společnost Science In a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK), které projekt zvaný Conspiro koordinují. V Praze budou od středy do pátku o výsledcích měření znečištění vzduchu malých sídel během topné sezony debatovat evropští odborníci.

13. 12. 2018

Výrobce bezpilotních letounů z Radotína chce do pěti let vyrábět až 500 dronů ročně.

7. 12. 2018

 

Valí se ze sousedova komína kouř podezřele tmavé barvy? Máte podezření, že ve vedlejším domě pálí něco, co by neměli? Dva roky mohou lidé posílat „udání“ na své sousedy kvůli podezřelému kouři z komína. Úředníci zatím klepali na dveře dvěma stovkám domácností.

26. 11. 2018

Praha 19. listopadu 2018 – Český plynárenský svaz spojil v rámci aktuální kampaně na podporu zemního plynu síly s obecně prospěšnou společností Čisté nebe. Ta vznikla s cílem přispět ke zvýšení kvality ovzduší na Ostravsku, což je region tradičně nejvíce postižený nežádoucími emisemi. Nyní provozuje již několik moderních aplikací, které mají reálný potenciál pomáhat obyvatelům celé České republiky.

20. 11. 2018

  • Staré kotle na tuhá paliva znečišťují ovzduší víc, než se předpokládalo
  • Třetí vlna kotlíkových dotací už nepodpoří žádné spalování uhlí
  • Moderní plynové kotle jsou v porovnání s ostatními zdroji tepla podstatně méně poruchové, navíc s minimálními nároky na údržbu

Praha 19. listopadu 2018 – Podle ministerstva pro životní prostřední (MŽP) se množství předčasných úmrtí způsobených špatnou kvalitou ovzduší v ČR meziročně zvýšilo o více než 30 % na 5700 obyvatel ročně. Domácnosti vytápěné tuhými palivy jsou přitom podle nových analýz ještě významnějšími znečišťovateli, než se dříve předpokládalo. Český plynárenský svaz (ČPS) proto vyzývá k rychlé výměně neekologických kotlů. Doporučuje rovněž využívat moderní technologie pro kontrolu ovzduší, jako jsou mobilní aplikace či senzory.

20. 11. 2018

Praha, 15. listopadu 2018 – Připravit plynárenství na vlnu nové tuzemské i evropské legislativy a na novou roli zemního plynu, který by měl postupně ve státním energetickém mixu nahrazovat uhlí. I takové priority stanovili v rámci 13. sjezdu Českého plynárenského svazu (ČPS) jeho členové novému vedení. Předsedou Rady ČPS byl zvolen Martin Slabý, místopředsedy jsou Radek Benčík, Martin Herrmann, Pavel Janeček, Lukáš Pokrupa a Martin Záklasník.

15. 11. 2018

To není ani bláznivý reklamní slogan, ani metafora. Plynový kondenzační kotel totiž lze bez problémů zavěsit na stěnu například do chodby, koupelny či do kuchyně. Následné využití prostorů bývalé kotelny a skladu paliva pak bude zcela na vaší fantazii. Využití starých kotelen je dle názorů architektů široké: od skladů sezonních sportovních potřeb či prádelen až po vinné sklepy, herny, fitness nebo sauny.

30. 10. 2018

Za 10 let společnosti innogy investovaly do distribuční soustavy více než 26 miliard korun. Výstava v brněnské Galerii Plamínek navíc připomíná 170 let plynárenství v Brně.

22. 10. 2018

Nejpozději od září 2022 totiž dojde k zákazu používání nejstarších kotlů 1. a 2. emisní třídy. Domácnosti si budou muset pořídit ekologičtější zařízení, tedy pokud nebudou chtít zaplatit pokutu až 50 000 korun. Není tedy lepší využít na koupi nového kotle s předstihem finance z programu kotlíkových dotací?

19. 10. 2018

Praha, 11. září 2018 – Novou výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu (ČPS) se od 1. října 2018 stane Lenka Kovačovská. Bývalá náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro energetiku nahradí ve funkci Jana Rumla. V příštích letech se tak bude podílet na projednávání klíčových dokumentů pro budoucnost českého i evropského plynárenství. Mezi ty patří tzv. evropský plynárenský balíček, národní integrovaný klimaticko-energetický balíček nebo nový energetický zákon.

11. 9. 2018

  • Zemní plyn představuje moderní, kvalitní a šetrné palivo pro vytápění

  • CNG je nejperspektivnějším palivem v dopravě z ekologického i ekonomického Praha

 

Využívání kotlů na pevná paliva pro vytápění domácností patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší v městech a obcích. Na následky nepříznivých vlivů zhoršené kvality ovzduší v roce 2016 v České republice podle Státního zdravotního ústavu předčasně zemřely 4 000 lidí. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2017 řadí ČR do pětice evropských zemí, kde znečištění vzduchu představuje pro populaci významnou hrozbu.

3. 9. 2018

V České republice je v současné době registrováno kolem 20 000 automobilů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), z toho autobusů městské a příměstské hromadné dopravy je téměř 1200. Stále se také rozšiřuje i síť veřejných plnicích stanic, kterých jsou aktuálně necelé dvě stovky. Národní akční plán Čistá mobilita navíc ve střednědobém horizontu počítá se zvýšením jejich počtu na 300 a ani to by nemělo být konečné číslo.

24. 8. 2018

Senátní výbory pro životní prostředí a hospodářství dnes zahájily diskuzi nad novelou Zákona o ochraně ovzduší. Její jarní projednávání v poslanecké Sněmovně bylo poměrně bouřlivé. Zejména kvůli pozměňovacímu návrhu Pirátů. Ti požadovali nejprve úplný zákaz výjimek ze zpřísněných limitů EU, které dostaly tuzemské uhelné elektrárny, později chtěli alespoň časové omezení těchto výjimek. Sněmovna pirátský návrh i v jeho mírnější verzi zamítla.

23. 7. 2018

Po nedávné aféře "Dieselgate", která odhalila systematické podvody při vykazování emisí naftových motorů, se na tyto pohonné agregáty žene další pohroma. Spolkový správní soud v Lipsku na konci února potvrdil právní přípustnost úplného zákazu vjezdu vozů s dieselovými motory do některých německých měst.

29. 5. 2018

Pět ministerstev a čtyři představitelé plynárenských společností/sdružení dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025. Dokument, který vznikl na základě společných jednání vlády s Českým plynárenským svazem a Sdružením automobilového průmyslu, je uzavřen na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025.

22. 5. 2018

ČPS počítá s navýšením počtu mladých plynařů. Rekvalifikační kurzy uhradí budoucí zaměstnavatel

Mezigenerační výměna a zájem do budoucna zvýšit počty mladých plynařů otevírají současným středoškolákům řadu nových příležitostí. Firmy, které staví, opravují a provozují plynovody v České republice aktuálně rozšiřují možnosti, jak získat kvalifikaci v tomto specifickém odvětví. Dosud to bylo možné jen studiem ve školách v Brně a Pardubicích, nyní se rekvalifikace nabízejí všem instalatérům. Český plynárenský svaz (ČPS) s nabídkou studijních stáží již oslovil studenty z více než dvou desítek technických středních škol po celé ČR.

15. 5. 2018

Vláda se shodla na podpoře zemního plynu v dopravě do roku 2025, zachová daňové zvýhodnění CNG. Plynárenské společnosti budou pokračovat v budování sítě plnicích stanic a podpoří využití CNG v rámci městských samospráv.

Vláda České republiky dnes schválila podporu rozvoje zemního plynu v dopravě až do roku 2025. Jde o hlavní cíl memoranda předloženého ministerstvem průmyslu a obchodu, které inicioval Český plynárenský svaz (ČPS) spolu s největšími českými plynárenskými společnostmi. Stěžejním závazkem ČR je zachování daňového zvýhodnění stlačeného zemního plynu (CNG).

11. 4. 2018

Letošní zima byla sice celkem mírná, nicméně pár extrémně mrazivých týdnů přinesla. A ty asi pořádně zahýbaly zásobami otopu. Průvan v kotelně by mohl některé majitele lokálních topenišť, rozuměj zejména rodinných domů s kotly na tuhá paliva, svádět k různým experimentům typu PET lahví s pilinami a vyjetým olejem či jiným "chuťovkám".

26. 3. 2018