Bartoš: Bez plynu se teď neobejdeme

24. 3. 2021

Protože bereme většinu plynu z Ruska, měli bychom mít nové jádro od někoho jiného. Budoucnost Piráti vidí v OZE, akumulaci a tepelných čerpadlech, vysvětluje předseda strany.

Stavba paroplynových elektráren se investorům vyplatí. A nejen to. „Pokud chceme rychle snížit emise a zároveň zachovat cenově dostupné teplárenství v ČR, tak v nadcházejících letech asi není k dispozici jiná alternativa,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš. Výhodou plynu je podle něj i to, že se do něj dají přimíchávat nízkoemisní a bezemisní plynná paliva, což by pomáhalo snižovat emise.

  • Podporujete nahrazení uhlí v českém teplárenství a energetice zemním plynem? 

V důsledku nárůstu cen emisních povolenek už dochází k útlumu využívání uhlí v teplárenství a v posledním roce tento trend významně zrychluje. Jako logická a rychlá se jeví právě náhrada zemním plynem – přítomnosti zemního plynu po dobu alespoň jednoho ekonomického cyklu se tedy nevyhneme. Avšak tam, kde to bude možné, musí jít náhrada palivové základny ruku v ruce se zachováním rozvodů centrálního zásobování teplem. V mnoha menších městech a obcích však výtopny ponechaly zemní plyn pouze jako zálohu a již nyní používají jako palivo například biomasu. Piráti podporují maximální rozvoj technologických inovací, proto vidíme budoucnost ve využívání kombinace obnovitelných zdrojů, akumulace energie a třeba i větších tepelných čerpadel. V dlouhodobějším horizontu pak samozřejmě zapojení malých modulárních reaktorů v teplárenství. Nicméně až konec tohoto desetiletí ukáže, zda taková technologie bude mít přijatelné investiční i provozní náklady a jak ji bude akceptovat veřejnost.

 

Vyšlo:   23. 3. 2021 na iuhli.cz

Autor:  Přemysl Souček

Celý článek naleznete zde.