BAVORSKO PLÁNUJE VÝSTAVBU POTRUBÍ NA VODÍK. POTEČE I PLYNOVODY

19. 9. 2022

V energetické krizi se zvyšuje poptávka po alternativních zdrojích, jímž je i vodík. Bavorsko má proto v plánu vytvořit dostatečnou infrastrukturu pro připojení k evropské síti vodíkového potrubí. Chce upravit plynovody a nově postavit vodíková potrubí, což představuje příležitost pro české firmy.

Cílem Bavorska je do roku 2030 ve velkém množství využívat zelený vodík. Pro transport z dodavatelských zemí je nutná výstavba potřebné infrastruktury. V příštích deseti letech má být podle návrhu vývojového plánu provozovatelů plynovodů a vodíkových potrubí Ferngas, Bayernets und OEG nově postaveno 150 kilometrů vodíkového potrubí a předěláno 700 kilometrů plynovodů, aby jimi mohl proudit také vodík. Od velkých producentů, kterými je například Skotsko či Tunisko, bude zelený vodík distribuován v celé Evropě. Pro Bavorsko je nezbytné zajištění dostatečné infrastruktury pro připojení k evropské síti vodíkového potrubí a také podpis dodavatelských smluv s producenty zeleného vodíku.

 

Vyšlo:   16. 9. 2022 na export.cz

Autor:  Lukáš Opatrný, Petr Janoušek

Celý článek naleznete zde