Diskuzní fórum: Green Deal a dopady na energetiku

15. 9. 2021

Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu má zajistit přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodaření bez toho, aby se zvyšovalo využívání přírodních zdrojů. Především o tom bude dnešní diskusní fórum, při jehož sledování vítám vás, diváky televize Polar a také mé dnešní hosty. Jakuba Unucku, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro energetiku a průmysl. Tomáše Hünera, šéfa společnosti Smart Infrastructure. Lenku Kovačovskou, výkonnou ředitelku Českého plynárenského svazu. Štěpána Chalupu, předsedu Komory obnovitelných zdrojů a energie. Martina Hájka, ředitele Teplárenského sdružení České republiky. Dobrý den vám všem. Česko schválilo Zelenou dohodu koncem roku 2019, občané o ní, ale stále mnoho moc nevědí. Pane Unucko, zkuste v několika větách charakterizovat, co je Green Deal.

  • Paní Kovačovská, ohrozí Zelená dohoda plynárenský průmysl?

 

Ještě úplně nevíme, protože Zelená dohoda je nesmírně komplexní dokument, lépe řečeno obrovská spousta dokumentů, které ještě nejsou všechny schváleny a třeba pro nás, pro plynárníky, my jsme náš ještě ani neviděli, už na něj čekáme dva roky a vypadá to, že se možná posune ještě o rok. Rozhodně to nebude snadné pro nikoho, určitě to je velká výzva. Co to znamená pro plynárenství. Na jednu stranu to může být obrovská výzva tím, že se plyn může začít využívat jako přechodné palivo, jako náhrada za více fosilní zdroje, ať už v dopravě za naftu nebo především v teplárenství za uhlí. Na druhou stranu to ale neznamená, že jsme v pohodě a že se nás nic dalšího nebude týkat. Velký význam pro samotné plynárenství bude mít sledování emisí metanu a zároveň bude obrovský tlak ten, který má elektroenergetika už hrozně dlouho na výrobu zelené elektřiny, tak bude velký tlak na to, aby se postupně ozeleňoval i zemní plyn a snižoval svoji emisní stopu. A tady vidíme, že část firem to již vnímá jako obrovskou příležitost. Druhá část je možná trošku více opatrná. Je možné, že se do určité míry přerozdělí bohatství, ať už v rámci Evropy nebo i globálně. Některé státy na to naskakují mnohem víc, ale minimálně slovo výzva je jako hodně vystihující, řekla bych.

 

Vyšlo:   11. 9. 2021 na polar.cz

Autor:   (moderátorka) Renáta Eleonora Orlíková

Celý rozhovor naleznete zde.