Hledá se cesta k omezení spotřeby hnědého uhlí v domácnostech

13. 11. 2019

Vláda připravuje dlouhodobá opatření na útlum využití hnědého uhlí pro vytápění v kotlích do 300 kW. Nyní je ve stádiu analýzy možností a případných dopadů.

Na programu jednání Vlády ČR dne 30. 10. byl zařazen podkladový materiál Analýza dalších možností omezení spotřeby hnědého uhlí v domácnostech, čj. 913/19, který předložil ministr životního prostředí. Jeho projednání bylo zatím odloženo. Je evidentní, že na vládní úrovni existuje dlouhodobý záměr hnědé uhlí jako zdroj energie pro domácnosti, kotelny s kotli do 300 kW, zcela vyřadit z trhu. Tomuto tématu se věnoval článek na TZB-info Omezení spalování hnědého uhlí v malých zdrojích tepla ve vládních dokumentech. O čem vládní analýza pojednává?

.

.

Je zřejmé, že z analýzy předložené ministrem životního prostředí, vyplývá několik reálných možností pro omezení spalování hnědého uhlí v kotlích do 300 kW. Jejich případné zavedení je však velmi citlivé sociálně, tedy i politicky. Projednání analýzy bylo zatím odloženo. Na programu jednání Vlády ČR dne 4. listopadu nebylo, takže uvidíme, kdy se k tomu Vláda ČR vrátí. Pro současné provozovatele kotlů na hnědé uhlí je důležité, že v analýze jsou zmíněna sociální rizika. Takže je možné, že se po kotlíkových dotacích objeví další podpůrné programy, které by pomohly snížit sociální dopady.

 

Vyšlo: 9. 11. 2019 na tzb-info.cz

Autor:   Josef Hodboď

Celý článek naleznete zde.