Jak se vám dýchá? Mapa ukazuje úroveň znečištění ovzduší v metropolích

22. 5. 2019

Znečištěné ovzduší je neviditelná hrozba, která může způsobit dýchací potíže, problémy se srdcem a infarkty. Podle Světové zdravotnické organizace žije 91 % světové populace na místech, kde znečištění vzduchu překračuje doporučené limity, a na následky venkovního znečištění zemře každoročně 4,2 milionu lidí.

Nyní si však téměř každý člověk na planetě může jednoduše zjistit, jaký vzduch vlastně dýchá. Světový index kvality ovzduší publikuje mapu znečištění, která obyvatelům měst po celém světě poskytuje aktuální informace o množství škodlivých částic ve vzduchu.

Vyšlo: 21.5.2019 na flowee.cz

Autor: Milada Kadeřábková

Celý článek naleznete zde.