Když se řekne CNG

27. 2. 2018

Pomalu, ale jistě se diskuse o alternativních palivech budoucnosti stává celospolečenskou. I naprostí laikové, kteří se o auta zajímají jen okrajově, postupně zařazují do svého slovníku slova jako elektromobil, hybrid nebo stlačený zemní plyn, byť ne vždy se jim podaří k posledně jmenovanému palivu správně přiřadit i zkratku CNG. Na nejrůznějších internetových fórech věnovaných automobilismu se naopak velmi zasvěceně debatuje o výhodách a úskalích jednotlivých typů pohonu. A je potěšitelné, že přibývá názorů podpořených osobní zkušeností a nemusíme se už spoléhat jen na teoretické předpoklady a vědecké studie.

Příznivci CNG si pochvalují výkon motoru, spotřebu a s ní spojenou finanční úsporu. Uvítali by však hustější sít veřejných plnicích stanic, kterých je u nás v současnosti 173, a jsou koncentrované převážně u větších aglomerací. Jejich počet samozřejmě neustále narůstá. Ale už stávající stav je plně dostačující pro zařazení například autobusů na CNG do vozových parků městských dopravních podniků, jak potvrzuje i výkonný ředitel Českého plynárenského svazu Jan Ruml: "Po republice dnes jezdí přes tisíc autobusů na stlačený zemní plyn (tj. 6 % autobusů provozovaných v ČR) a za poslední tři roky se jejich počet zdvojnásobil."

Se zemním plynem jako s perspektivním alternativním palivem pro masové rozšíření v příštích letech počítá i Evropská unie. Má skutečně nepopiratelnou řadu předností využitelných právě v automobilismu. Jedná se o technicky zvládnuté řešení s možností rychlého uplatnění v praxi. Stlačený zemní plyn je významnou a naprosto plnohodnotnou náhradou paliv ropného původu. Disponuje vysokým oktanovým číslem 128, což definuje odolnost paliva ke vzniku detonačního klepání a vhodnou konstrukcí motoru umožňuje zvýšit účinnost pomocí zvýšení kompresního poměru až na hodnotu 12,5 : 1. Při jeho spalování dochází k lepšímu směšování se vzduchem a tím i k rovnoměrnému složení palivové směsi a plnění válců. Motory vykazují nižší hladinu hluku a lépe startují za nižších teplot. Zápalná teplota CNG je dvojnásobná oproti benzínu, což zvyšuje jeho provozní bezpečnost. Palivové nádrže jsou vzhledem k nutné odolnosti vůči vysokým tlakům (20 MPa) spolehlivější než nádrže na běžná kapalná paliva a vůbec celá palivová soustava je několikanásobně jištěna.

CNG je lehčí než vzduch a přirozeně odvětrává, takže při plnění nedochází k odparům ani odkapávání a případné kontaminaci půdy. Jednoznačné ekologické výhody CNG jsou prokázány mnoha studiemi a jsou dány samotným jeho chemickým složením. Zemní plyn není jedovatý, jeho kvalita v České republice je zaručená a pravidelně sledovaná, takže má garantovaných 95 až 98 % objemových jednotek metanu. Umožňuje plnohodnotnou náhradu "zeleným" biometanem a při využití syntetického metanu je celková bilance produkce CO2 dokonce minusová. Plynové motory neprodukují pevné částice a emise NOx je zanedbatelná. Na CNG se vztahuje minimální spotřební daň a vozidla využívající toto palivo jsou osvobozena od silniční daně. A v neposlední řadě vykazují také nižší emise škodlivých látek.

"S využitím moderních technologií šetrnost motorů na CNG dále poroste. Při předpokládaném vyšším využití biometanu odborníci do roku 2030 očekávají dokonce více než 30% snížení emisí CO2 oproti naftovým modelům," vysvětluje Jan Ruml a pokračuje: "Analýza nákladních vozů Iveco prokázala až 97% snížení emisí pevných částic. I v nákladní dopravě se tak u CNG potvrdily nízké hodnoty emisí u parametrů, které nejvíce ovlivňují životní prostředí a lidské zdraví."

Jan Ruml vychází ze závěrů dvou nezávislých studií, které potvrdily pozitivní vliv CNG na snižování emisí oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhličitého (CO2). Nejzajímavějším výsledkem analýzy zpracované českými univerzitami byla možnost více než devadesátiprocentního snížení emisí NOx při porovnání pohonu na CNG s naftovými automobily. Mezinárodní vědecký tým zase upozornil na fakt, že ve srovnání s benzínovými motory vzniká spalováním CNG o téměř čtvrtinu méně CO2. Obě studie prokázaly, že i ty nejmodernější motory spalující benzin nebo naftu se emisím z motorů na CNG přiblíží vždy pouze v jedné z měřených kategorií. Opakovaně se tak podařilo ověřit, že CNG může výrazně snížit emise dvou složek s nejhorším dopadem na lidské zdraví a životní prostředí, které automobily produkují. Nízké emise škodlivých látek při využití stlačeného zemního plynu potvrzují i samotní výrobci nákladních aut.

Připočteme-li na stranu výhod ještě přibližně padesátiprocentní úsporu nákladů na pohonné hmoty, odrazuje majitele firem od širšího využívání nákladních automobilů na CNG patrně pouze výše zmíněný počet čerpacích stanic. Do tří let by jich ale v souladu s Národním akčním plánem Čistá mobilita mělo být již 200. A pak už snad dieselovým čmoudilům definitivně zazvoní hrana.