Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují domácí a zahraniční zdroje půl na půl

13. 1. 2020

Největší vliv mají domácnosti, doprava a v některých lokalitách průmyslové zdroje, říkají výsledky nejnovější analýzy příčin znečištění ovzduší v ČR. Za přibližně polovinu znečištění v oblastech s překročeným imisním limitem jsou zodpovědné české zdroje, druhou polovinu způsobují přeshraniční vlivy.

Ministerstvo životního prostředí minulý týden zveřejnilo výsledky podrobné analýzy příčin znečištění ovzduší zpracované v rámci aktualizace Programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO), které byly zpracovány pro každou zónu a aglomeraci zvlášť. Analýzu připravil Český hydrometeorologický ústav, na jejím základě budou stanovena dodatečná opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Zároveň se MŽP ohrazuje proti desinformacím o marginálním podílu na znečištění ze strany českého průmyslu, které se dostaly do médií (, článek na ihned.cz, článek na idnes.cz) použitím dat z dílčích výsledků analýzy, tedy ještě např. před dopočtem do životního prostředí volně unikajících (tzv. fugitivních) emisí z průmyslu. Konečné výsledky analýzy uvádíme nyní na pravou míru, a to včetně vlivů jednotlivých skupin zdrojů znečištění na kvalitu ovzduší. Z výsledků analýzy příčin znečištění ovzduší jednoznačně vyplývá, že na kvalitu ovzduší mají v celostátním měřítku největší vliv nejen domácnosti a doprava, ale v některých lokalitách jsou významné také průmyslové zdroje, které dle analýzy ovlivňují kvalitu ovzduší zejména tzv. fugitivními emisemi a emisemi prekurzorů suspendovaných částic.

 

Vyšlo: 30. 12. 2019 na infodnes.cz

Autor:   MŽP

Celý článek naleznete zde.