Lenka Kovačovská: Aby bylo všechno dál normální

10. 7. 2020

Normální je nekrást, nelhat a také se nebát. Stejně tak je ale normální přijít domů, otočit kohoutkem teplé vody a umýt si ruce. A v zimě vědět, že půjde normálně přidat intenzita dálkového topení, to aby jeden doma nemusel chodit v kožichu.

Proč by to tak do budoucna nemuselo být? V České republice je zásobována teplem z tepláren více než třetina obyvatel. A více než pětina z nich využívá teplo, jež vzniká spalováním uhlí. To je s ohledem na mezinárodní dekarbonizační závazky České republiky neudržitelné.

Urychleně je třeba řešit změnu paliva především u menších zdrojů, které potřebují splnit výrazně zpřísněné ekologické normy. Akutní výzvou je, že téměř žádná z devatenácti menších tepláren na uhlí nemusí bez přechodu na čistší formy primární energie přežít rok 2023. Řada odborníků proto upozorňuje na negativní dopady spojené s živelným rozpadem soustav zásobování teplem. Hovoří se o větším znečištěním ovzduší ve městech a v některých případech i o zdražování cen tepla.

 

Vyšlo:   10. 7. 2020 na denik.cz

Autor:   Lenka Kovačovská

Celý článek naleznete zde.