Miliardové investice do plynovodů mají budoucnost

30. 7. 2020

Investice do plynovodů se vyplatí, jejich smysluplnost potvrdila Evropská komise ve svých dvou nových strategiích. I po roce 2050 budou plynná paliva významnou součástí evropského energetického mixu s tím rozdílem, že v plynovodech by měl být zemní plyn zastoupen minimálně z 20 procent. Zbylých až 80 procent připadne na vodík a další obnovitelné plyny, jako je biometan, syntetický metan nebo bioplyn. Český plynárenský svaz (ČPS) proto očekává, že v následujících patnácti letech bude nutné investovat do modernizace plynovodů řádově desítky miliard korun, stejně jako vytvořit normy kvality pro nové směsi přepravovaných plynů.

„Komise vyslala členským zemím i komerčním firmám významný signál, do kterých oblastí se v energetice v příštích desetiletích vyplatí investovat. Budoucí role plynárenské infrastruktury je poměrně jasně definována, a to s ohledem na potřebu zvýšení flexibility elektrizační soustavy a zvýšení potenciálu akumulace energie,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka ČPS, a dodala: „Nové strategie EU pro integraci energetických systémů a rozvoj vodíku stanovují hned několik desítek opatření spojených s dekarbonizací, ale často bez zohlednění jejich dopadů na jednotlivá odvětví, infrastrukturu a spotřebitele. Dosud nám chybějí jakékoli analýzy, které by popsaly, s čím se bude nezbytné vyrovnat při uvedení těchto plánů do běžné praxe.“

 

Vyšlo:   20. 7. 2020 na energetikainfo.cz

Autor:   Český plynárenský svaz

Celý článek naleznete zde.