Modernizace plynové kotelny jako součást energetické optimalizace areálu Pražské plynárenské a.s.

19. 3. 2021

Centralizace výroby tepla areálu v rozsahu cca 2 MW umožnila plné využití odpadního tepla z kogenerační jednotky. Z osmi kotelen zbyla jen jedna se třemi kondenzačními kotli. Energetická náročnost se opírá o příznivou hodnotu faktoru primární neobnovitelné energie zemního plynu.

Areál Pražské plynárenské a.s. v Praze 4 – Michli má počátek v roce 1925, kdy v něm byla zahájena výstavba výrobny svítiplynu. V roce 1975 byla výroba svítiplynu ukončena, ale v areálu dál působil podnik pečující o distribuci svítiplynu, později zemního plynu na území Prahy a přilehlých obcí. V roce 1993 se areál stal součástí tehdy založené Pražské plynárenské a.s.

Provoz a rozvoj energetického hospodářství michelského areálu nyní zajišťuje společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. O tom, jak se v poslední době hospodářství modernizuje, hovořila redakce TZB-info s Ing. Ludvíkem Balekou, předsedou představenstva společnosti Prometheus a členem představenstva, Ing. Michalem Paulíkem, který je členem představenstva zodpovědným za středisko realizace.

 

Vyšlo:   19. 3. 2021 na tzb-info.cz

Autor:  Josef Hodboď

Celý článek naleznete zde.