Obce a města se zaměřují na živočišný odpad

1. 12. 2021

Gastroodpad živočišného původu se dostává stále více do středu zájmu odpadového hospodářství měst a obcí. Podle cílů nové legislativy musí obce zajistit, aby z celkového objemu komunálního odpadu tvořily recyklovatelné složky 55 procent v roce 2025 a o deset let později až 65 procent. Právě gastroodpad se tak jeví jako ideální prostředek k jejich dosažení. Zatímco s rostlinnou složkou bioodpadů si radnice po celé zemi poradily velice dobře, zůstává z velké části nevyřešená jeho problematická živočišná část. První vlaštovky ale dokazují, že i to je jen otázkou času.

Například stotisícový Hradec Králové zavedl zkušební provoz třídění zbytků z kuchyní v říjnu. Podle toho, jak si lidé na třídění prošlých potravin nebo zbytků pokrmů zvyknou, rozhodne vedení města o další budoucnosti projektu. Dvacítka speciálních popelnic se vyváží jednou týdně a jejich obsah putuje do bioplynové stanice. V Hradci Králové se ročně vytřídí asi 17 000 tun odpadu, 20 až 25 procent připadá na biologicky rozložitelný odpad.

 

Vyšlo:   29. 11. 2021 na odpady-online.cz

Autor:  Soldatova Anna

Celý článek naleznete zde.