Obnovitelná energie v dopravě má v Česku nevyužitý potenciál

14. 12. 2021

Nejde jen o elektřinu pro elektromobily, ale i o BioCNG

V Česku je více než 500 bioplynových stanic. Z kejdy, senáže, kukuřice nebo nejrůznějších bioodpadů a kalů vyrábějí bioplyn. Bioplyn se spaluje v kogeneračních jednotkách a produkuje obnovitelnou elektřinu a teplo. Je také možné ho upravit na kvalitu zemního plynu – biometan, který může v dopravě nebo v plynárenské soustavě nahrazovat fosilní zemní plyn. „Česká republika je zbytečně zdrženlivá ve svých cílech na využití obnovitelných zdrojů. Díky biometanu bychom mohli velmi podstatně snížit emise v dopravě. Bohužel děláme jen to nezbytně nutné, co vyplývá z tabulek a navíc si to komplikujeme složitou legislativou. Obor obnovitelné energetiky několikrát ukázal, že když se mu dá prostor, dokáže se pěkně rozvíjet,” řekl Adam Moravec z CZ Biom.

 

Vyšlo:   9. 12. 2021 na fdrive.cz

Autor:  Marek Tomíšek

Celý článek naleznete zde.