Sčítání napoví, kolik zbývá vyměnit kotlů a kde postavit čističku

16. 2. 2021

Otázka ochrany životního prostředí nabývá společně s postupujícími klimatickými změnami na významu. Aby však odpovědné osoby mohly dělat fundovaná rozhodnutí, je třeba nejdříve zmapovat současnou situaci. Na řadu tak přichází sčítání lidu.

„Data ze sčítání, ale i dalších statistických šetření tvoří důležitý podklad pro rozhodování na celostátní i regionální úrovni. Také informace o způsobu vytápění nebo dojížďce hrají při snaze o čistší ovzduší a zdravější přírodu důležitou roli,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Část sčítacího formuláře, která se věnuje domácnosti, se proto mimo jiné ptá i na způsob vytápění. Na základě dat ze sčítání může stát dimenzovat dotační programy k redukci emisí tak, aby na finanční příspěvky dosáhl potřebný počet občanů a firem. Příkladem mohou být mimořádně populární „kotlíkové dotace“ z let 2014 až 2020. Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje další dotační program, aby do září 2022 došlo k výměně všech nevyhovujících kotlů, kterých v republice zbývá ještě asi 300 000.

 

Vyšlo:   15. 2. 2021 na roklen24.cz

Autor:  Roklen24

Celý článek naleznete zde.