Statisíce rodinných domů v ČR mohou snadno získat další obytnou místnost

30. 1. 2019

Praha 30. ledna 2019 – Po přechodu na vytápění zemním plynem již nejsou v rodinných domech zapotřebí kotelna a sklad paliva. Podle názorů architektů mohou Češi jejich rekonstrukcí zvýšit hodnotu svých domů o stovky tisíc korun. Prostory, které dosahují až 25 m2, přitom nabízejí široké možnosti využití.

Šance na místnost „navíc“ pro statisíce domácností

V České republice je v provozu téměř 800 tisíc kotlů na pevná paliva. Z toho je více než 300 tisíc nejstarších typů, jejichž provoz bude v roce 2022 ze zákona zakázán. Jejich majitelé budou muset zvolit modernější ekologičtější vytápění. V případě přechodu na zemní plyn se tak prostory bývalé kotelny a skladu paliva ve stovkách tisíc domů mohou proměnit v místnost se zajímavějším využitím.

Nároky na prostor: tuhá paliva vs. zemní plyn

Kotelny na tuhá paliva zabírají v rodinných domech průměrně 5 – 10 m2, sklad uhlí či dřeva může mít až 15 m2. Místnosti bývají zpravidla vedle sebe, oddělené případně jen příčkou, a vybavené alespoň menším oknem určeným pro násyp paliva. Oproti tomu kotel na zemní plyn vyžaduje prostor o velikosti závěsné skřínky. Lze jej také umístit například na stěnu do chodby nebo do komory. A i v případě, že by zůstal v bývalé kotelně, není vzhledem k jeho kompaktním rozměrům žádnou překážkou pro nové využití prostoru. Každou instalaci je samozřejmě nutné individuálně odborně posoudit, a to především s ohledem na rozvody plynu, elektrické energie, otopnou soustavu i spalinovou cestu. Napojení plynových kotlů na stávající otopnou soustavu je však vcelku nenáročné. U plynových kondenzačních kotlů je rovněž potřeba řešit i odvod kondenzátu.

Potenciál a možnosti využití

„Díky rozvoji a kvalitě úložných prostorů ve vlastních interiérech domů nemusejí lidé uvažovat jen o dalším skladu. Ze stavebního hlediska lze těmto prostorům dát téměř libovolný obytný či volnočasový účel,“ informoval Filip Soukup, hlavní architekt studia AFINITA ARCHITEKTI. Nabízí se například využití:

- gastronomické – zahradní kuchyň, spíže, vinné sklepy, bary...

- sportovní – fitness, wellness, sauna…

- hobby –  dílny všeho druhu, herny, modelárny, zázemí garáže…

- pracovní –  pracovny jako součást živnosti...

- obytné – garsonka / pokoj pro hosty...

- sklady všeho druhu – sportovní vybavení, šatny, lyžárny…

- nebo další – pěstírny hub, voliery…

Specifika prostorů

Při rekonstrukci kotelny a skadu paliva je třeba vzít v potaz jejich obvyklé umístěním v objektu i původní funkci. Mohou být nedostatečně odizolované, a proto je v krajním případě nutno přistoupit k odkopání obvodových stěn až na základovou spáru a následnou doizolaci a zásyp s drenáží. „Z funkce kotelny a skladu uhlí vyplývá celá řada nešvarů, které je potřeba při rekonstrukci odstranit. Příkladem může být redukce rozvodů otopného systému, tedy zbavení prostor nadbytečných trubek, kohoutů, drátů a podobně. Místnost je rovněž nutné minimálně důkladně vyčistit, někde otlouct povrchy na konstrukce a aplikovat sanační omítky. Pečlivě je také třeba posoudit konstrukci a dostatečnou izolaci podlah,“ upozornil F. Soukup.