V Praze se bude biometan z čističky odpadních vod vtláčet do plynovodu

26. 11. 2019

Příkladů, že i zemní plyn může "zelenat", aneb začít zvyšovat svůj podíl na využití OZE, bude přibývat. Záměr ohlásila i Praha.

11. a 12. listopadu proběhla v Praze velká Podzimní plynárenská konference. Jedním z důležitých témat je nutnost zajistit v zemním plynu podíl obnovitelných zdrojů energie. Jednou z cest je výroba metanu z odpadních materiálů a jeho vtláčení do rozvodů zemního plynu. Jde o zřejmě technicky nejjednodušší cestu, a přitom realizovatelnou s dostupnou technikou. Doporučení z konference již mají reálný dopad do praxe.

 

Vyšlo: 13. 11. 2019 na tzb-info.cz 

Autor:   Josef Hodboď

Celý článek naleznete zde.