Vodík jako investice slibující silný růst

19. 12. 2022

Vodík by měl hrát důležitou roli při přechodu na nízkoemisní hospodářství. Ačkoli se předpokládá, že větrné a solární zdroje budou v nadcházejících letech pokrývat většinu světové poptávky po elektřině, elektrifikace není vždy možná, případně není nejúčinnější. Vodík (zejména takzvaně zelený) může být nejlepším řešením pro dekarbonizaci těžkých průmyslových odvětví, jako jsou lodní doprava a letectví, a také může být čistším zdrojem tepla. Vodík je sice ve srovnání s jinými technologiemi výroby čisté energie v raném stádiu vývoje, ale vzhledem k tomu, že již do něj směřují značné investice, mohl by zaznamenat jeden z nejsilnějších růstů.

Vodík je již poměrně dlouho považován za zdroj čisté obnovitelné energie. Je to nejrozšířenější prvek ve vesmíru a při jeho použití jako paliva vznikají jako vedlejší produkty pouze voda a teplo, což z něj dělá atraktivní alternativu k fosilním palivům.

 

Vyšlo:   17. 12. 2022 na investicniweb.cz

Autor:   redakce

Celý článek naleznete zde