Vytápění v domácnosti z pohledu ekologie a ekonomiky

Jaké topení máme upřednostnit pro vytápění našeho obydlí? Samozřejmě bude vždy záležet na našich prioritách, finančních možnostech a technických schopnostech. Neboť nejde jen o pořizovací cenu vybraného topení, ale i o náročnost jeho údržby a provozu.

27. 9. 2019

Výběr topení zcela jistě závisí na tom, v čem bydlíme − zda v rodinném domku, nebo činžovním či panelovém domě. To logicky rozhodne, zda budeme topit dřevem, dřevěnými peletami, klasickým uhlím, elektřinou, či plynem, případně zda zvolíme modernější formy, jako jsou tepelná čerpadla, CZT na biomasu, kotle na dřevní štěpku apod. O způsobu vytápě­ní nakonec vždy rozhoduje ekonomika. Uhlí je doposud finančně nejdostupnějším palivem.

Plyn je spolehlivý, není však použitelný všude

Pro bytové domy, které nejsou napojeny na CZT, i pro rodinné domy lze doporučit jednoznačně kotle spalující zemní plyn. Ten nabízí kompromisní variantu mezi levnějším, ale pracnějším vytápěním tuhými palivy a stejně komfortním, ale nákladnějším využitím elektřiny. Plynový kotel se vyznačuje nižšími pořizovacími náklady ve srovnání s kombinovanými kotly 5. třídy a s tepelnými čerpadly a vysokou účinností, která je zárukou nízké spotřeby plynu. Plynový kotel rovněž výrazně pozvedá komfort bydlení, a to jak principem svého ovládání, tak úsporou času oproti využívání tuhých paliv. Odpadne také mnoho manuální práce (ve srovnání s vytápěním uhlím) a podstatně méně náročný je i servis − u plynového kotle stačí provést kontrolu spalinových cest jednou za dva roky a čištění není třeba, protože spalování zemního plynu nevytváří prach ani saze. Nicméně ne každá obec je plynofikovaná. Podle Českého statistického úřadu bylo v ČR v r. 2018 celkem 2278 neplynofikovaných obcí. Jak ale uvádí Český plynárenský svaz, v České republice je stále okolo 300 tisíc nevyužívaných plynových přípojek.

 

Vyšlo: 17. 9. 2019 na ihned.cz

Autor:   Irena Grozmanová

Celý dokument naleznete zde.