Zkapalněný zemní plyn LNG. Jak probíhá import, kde leží terminály a co je CNG

17. 5. 2022

Hrozba odstřižení Evropy od ruského plynu vyvolává zvýšený zájem o zkapalněný zemní plyn, známý pod zkratkou LNG. Ten je navíc považován za možnou ekologickou a také cenově výhodnější alternativu nafty. Proto se o něm uvažovalo a stále uvažuje jako o možném palivu pro automobily, především pak pro ty nákladní. Jak a odkud se k nám LNG dováží, kde najdeme jeho terminály v Evropě a jaké je jeho další využití?

Co je to LNG

Už jsme zmínili, že pod zkratkou LNG (angl. liquified natural gas) se rozumí zkapalněný zemní plyn. Jedná se o průzračnou a netoxickou kapalinu vznikající při výrazném ochlazení zemního plynu na teplotu kolem –160 stupňů Celsia. Plyn se obvykle zkapalňuje hned po svém vytěžení, aby se zmenšil jeho objem a byl snáze přepravitelný.

Využití LNG

V některých zemích západní a jižní Evropy se LNG už poměrně běžně využívá v nákladní dopravě, uplatní se ale také v železniční nebo lodní dopravě. Kromě toho je možné LNG využít v energetice, a to nejen v lokalitách, které leží mimo síť plynovodů, a nemají tedy běžný přístup k zemnímu plynu. Zkapalněný zemní plyn mohou spalovat plynové kotle, sporáky, tepelná čerpadla a řada dalších zařízení. 

 

Vyšlo:   16. 5. 2022 na e15.cz

Autor:  Klára Sudová, swp

Celý článek naleznete zde