Bezpečnost a parkování

Bezpečnost a parkování

CNG je bezpečnější než jiná paliva

Zemní plyn je oproti rozšířenějšímu LPG (zkapalnělý ropný plyn) lehký, takže se při případném úniku rozptýlí. Na rozdíl od kapalných paliv nehrozí ani kontaminace půdy. A navíc není jedovatý. Vozidla na zemní plyn jsou tak obecně bezpečnější než ta na benzin, naftu nebo LPG. Z hlediska bezpečnosti řadí i hasiči zemní plyn až do IV. třídy nebezpečnosti, zatímco benzin a LPG do I. a naftu do III. třídy. 

 

Žádnou bombu nevozíte

Tlakové nádoby na CNG jsou vyráběny z oceli, hliníku nebo z kompozitních materiálů a jsou velmi důkladně testovány. Praktické zkušenosti ukazují, že ani v případě havárie a masivní destrukce automobilu nedošlo k významnějšímu poškození plynových nádob. 

Bezpečnost vozidel na zemní plyn je dlouhodobě zajištěna také díky řadě periodických kontrol a revizí plynového zařízení. CNG technologie jsou moderní, vyzkoušené a bezpečné. Proto také automobilky poskytují zájemcům stejné garance jako u benzinových nebo naftových vozidel.

 

Kde můžete parkovat?

S vozidlem na CNG můžete běžně zaparkovat v nadzemních nebo v soukromých garážích. Stejně tak ve veřejných podzemních garážích, pokud splňují příslušné technické náležitost, jako jsou detektory výskytu zemního plynu a dostatečné odvětrávání. Možnost parkování vám v takovém případě potvrzuje označení povolení vjezdu CNG vozidel, respektive absence zákazové značky. Nové garáže u obchodních center, sportovních hal nebo kulturních zařízení se již většinou staví v souladu s těmito předpisy, podle nichž navíc povinně vyhrazují 10 % stání právě pro vozidla na plyn.

 
 

Bezpečnost tlakových nádrží

  • Odolnost tlakových nádob je podstatně vyšší než v případě tenkostěnných nádrží na benziín či naftu. 
  • Testují se především na odolnost proti nárazu, požáru a zvýšení tlaku.
  • Plyn je v nádobách uskladňován pod tlakem 200 barů. Ještě před instalací do vozu je každý zásobník zkoušen na tlak 300 barů a proti roztržení je odolný dokonce až do úrovně 450–500 barů.
  • Každá nádoba má elektronicky kontrolovaný ventil, který zabezpečuje dodávku zemního plynu do motoru pouze v době, kdy je vůz nastartován a motor je v chodu. 
  • V případě snížení tlaku v přívodu plynu např. z důvodu nehody mohou přerušit dodávku paliva k motoru také speciální mechanické ventily. 
  • Všechny tlakové nádrže jsou rovněž vybaveny ochrannou pojistkou pro případ požáru. Ta zaručí řízené vypuštění expandujícího plynu bezpečným směrem (většinou do země) a vyhoření plynu tak, aby nedošlo k explozi nádrže. Tato pojistka se aktivuje v okamžiku, kdy teplota přesáhne hranici 110 stupňů Celsia, a to i přesto, že teplota vznícení zemního plynu je zhruba 540 stupňů Celsia. 
 

…a bude to ještě jednodušší 

Český plynárenský svaz (ČPS) aktuálně vede intenzivní jednání s ministerstvem dopravy a Hasičským záchranným sborem (HZS) ohledně zmírnění technických norem doposud požadovaných pro umožnění vjezdu CNG vozidel do podzemních garáží. Někteří developeři totiž raději „investují“ do zákazové značky než do potřebných opatření. Ta však podle nejrůznějších testů, názorů odborníků i zkušeností ze zahraničí nejsou nutná. Jak dokládáme výše, úroveň bezpečnosti aut na plyn je dostatečná, respektive vyšší než u běžných vozů. Cílem ČPS je proto úprava legislativy do podoby, jaká existuje například v sousedním Německu případně Rakousku a dalších evropských zemích, kde mohou vozy na CNG parkovat v libovolné podzemní garáži a nejsou zde vyžadována žádná nadstandardní bezpečností opatření.

 

Chcete začít jezdit levně a ekologicky?

Nechte si poradit od předních plynárenských společností, které vám pomohou zařídit všechny počáteční náležitost.  

logo Innogy
logo EON
logo Pražská Plynárenská