Chci jezdit ekologicky

Chci jezdit ekologicky

CNG je nejdostupnější ekologické alternativní palivo

Vozidla poháněná zemním plynem v porovnání s vozy na kapalná paliva produkují výrazně méně škodlivin, ať už jde o oxidy dusíku, oxid uhelnatý a uhličitý či pevné částice, ale také karcinogenní látky (polycyklické aromatické uhlovodíky, aldehydy nebo aromáty včetně benzenu). CNG není jedovatý, má zanedbatelné toxické vlastnosti a nepředstavuje nebezpečí pro čistotu půdy nebo vody. Plynové motory mají navíc tišší chod. Úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým je nižší o 50 % vně vozidel a o 60–70 % uvnitř. Osobní automobily na CNG vykazují snížení hladiny hluku o 10–15 decibelů. 

 

Fakta potvrzená odborníky

Nízké emise nežádoucích látek při spalování stlačeného zemního plynu prokázaly domácí i zahraniční nezávislé studie. Asi nejzajímavějším výsledkem analýzy zpracované českými univerzitami je možnost více než 90% snížení emisí nebezpečných oxidů dusíku (NOX) ve srovnání s naftovými automobily. Měření přitom probíhala za skutečného provozu, nikoli v laboratorních podmínkách. Mezinárodní vědecký tým zase upozornil na fakt, že ve srovnání s benzinovými motory vzniká spalováním CNG téměř o čtvrtinu méně CO2. Obě studie prokázaly, že i nejmodernější motory spalující benzin a naftu se emisím CNG přiblíží vždy pouze v jedné z měřených kategorií. 

Směrnice Rady EU z roku 2015 dokonce udává, že emise CO2 jsou u CNG vozů de facto shodné s hodnotami elektromobilů.   

 
3-2-chci-jezdi-ekologicky_obr02.jpg
 
Palivo Produkce emisí Opravný koeficient  
  g CO2 ekv/MJ   g CO2 ekv/MJ
Elektřina 177,0 0,4 70,8
CNG směs EU 69,3 1,0  

Přínos CNG pro kvalitu ovzduší

CNG dokáže výrazně snížit emise dvou složek s nejhorším dopadem na lidské zdraví a životní prostředí, které automobily produkují – oxidy dusíku (NOX) a oxid uhličitý (CO2). Zatímco první dráždí dýchací cesty, spojivky a při dlouhodobém působení může mít vliv i na vznik nádorových onemocnění, druhý má jako nejrozšířenější skleníkový plyn hlavní podíl na globální změně podnebí. 

Na celkových emisích CO2 z dopravy se podílejí téměř z jedné třetiny nákladní automobily. I v tomto případě pomáhá CNG k výraznému snižování nebezpečných emisí. Nákladní vozidla na CNG produkují až o 16 % méně CO2 než běžné dieselové vozy. Analýza společnosti Iveco rovněž prokázala až 97% snížení emisí pevných částic, které mají negativní vliv na dýchací cesty, podporují vznik astmatu, dráždí sliznice, zvyšují rizika infekcí a kardiovaskulárních onemocnění.

 
3-2-chci-jezdi-ekologicky_obr04.png
 
 

Chcete začít jezdit levně a ekologicky?

Nechte si poradit od předních plynárenských společností, které vám pomohou zařídit všechny počáteční náležitost.  

logo Innogy
logo EON
logo Pražská Plynárenská