Chci moderní a čistou obec

Chci moderní a čistou obec

Mít čistou obec není nic složitého. Stačí jen více využívat zemní plyn. Zlepšete společně s námi svůj život a objevte možnosti, které se vaší obci nabízejí.

 

Proč by se měly obce zajímat?

Vedení obcí by mělo pečlivě sledovat trendy vývoje energetiky v Evropě s ohledem na jejich dlouhodobý vliv směrem k malým samosprávám. Centrální zásobování teplem spojené s masivním využíváním uhlí je minulostí. Vyplývá to z celkové proměny energetického sektoru 21. století a souvisí s přechodem od fosilních k obnovitelným zdrojům energie. Posun od centralizované výroby ve velkých zdrojích k decentralizovaným systémům je patrný ve většině zemí Evropy.

 

Budoucnost ve znamení obnovitelných zdrojů

 

c01.jpg
 

Obnovitelné zdroje potřebují flexibilní zálohu, ne "baseload"

Odhadovaná spotřeba elektřiny v roce 2012 a 2020 v Německu

Zdroj: Volker Quaschning, HTW Berlin
 

Německo, jako hlavní strůjce nové podoby evropské energetiky, plánuje již v roce 2020 pokrýt spotřebu elektřiny o víkendu pouze z obnovitelných zdrojů. Výrazně vyšší podíl na pokrytí budou mít rovněž i během celého týdne.

 

Stejný postoj jako Evropská unie zaujalo i české ministerstvo životního prostředí. Jako výhodnou alternativu k uhlí podporuje přechod na zemní plyn, který v České republice využívá přibližně 2,85 milionu zákazníků. Jsou mezi nimi domácnosti, podniky i bytová družstva. Pokud jde o obecní či městské prostory, plynem se běžně a bez problémů vytápějí školy, sportovní haly, plavecké bazény, zimní stadiony nebo třeba i domovy důchodců. Pro vytápění větších obecních objektů se nabízí využít kogeneračních, případně trigeneračních zdrojů.

Současnou výrobou elektřiny a tepla, případně chladu, lze velmi výrazně snížit cenu tepla pro vytápění, respektive ušetřit za nákup elektřiny z veřejné sítě.

 

Proč tedy zemní plyn?

Energetické zdroje založené na zemním plynu jsou (například oproti jaderným) vysoce flexibilní a umožňují zásobování elektřinou i době poklesů výroby energie z obnovitelných zdrojů. Již v roce 2016 se v některých západoevropských zemích podařilo pokrýt celkovou spotřebu elektřiny v jednotlivých dnech 100% z obnovitelných zdrojů. A právě v takových dnech, kdy by mohly být případné výkyvy v dodávkách energií z větru či slunce významné, dokáže zemní plyn rychle zajistit stabilitu zásobování.

Zemní plyn navíc je příznivý k životnímu prostředí. Při jeho využití prakticky nevznikají částice prachu a chemické látky. Oproti tomu spalování uhlí ovzduší výrazně zamořuje a může způsobovat i vážné zdravotní problémy. Hovoříme o rakovinotvorných tuhých znečišťujících látkách (polétavé prachové částice o různých velikostech), jejichž emise lze přechodem na zemní plyn snížit na minimum.