Chci moderní a čistou obec

Chci moderní a čistou obec

Mít čistou obec není nic složitého. Stačí jen více využívat zemní plyn. Zlepšete společně s námi svůj život a objevte možnosti, které se vaší obci nabízejí.

 

Proč by se měly obce zajímat?

Centrální zásobování teplem spojené s masivním využíváním uhlí je minulostí. Vyplývá to z celkové proměny energetického sektoru 21. století a souvisí s přechodem od fosilních k obnovitelným zdrojům energie. Posun od centralizované výroby ve velkých zdrojích k decentralizovaným systémům je patrný ve většině zemí Evropy.

 

Budoucnost ve znamení obnovitelných zdrojů

Německo, jako hlavní strůjce nové podoby evropské energetiky, plánuje do roku 2035 získávat elektřinu téměř výhradně z obnovitelných zdrojů.

Evropská komise zahrnula letos v únoru do svého návrhu tzv. taxonomie jako přechodné zelené zdroje i jádro a zemní plyn. Pokud Evropský parlament a rada ministrů s tímto návrhem nevyjádří nesouhlas, začnou nová pravidla od ledna 2023. Spotřeba zemního plynu byla v roce 2021 nejvyšší za posledních 16 let, když dosáhla 9,43 miliardy metrů krychlových, což představuje meziroční nárůst o 8,5 procenta. Mezi odběrateli plynu jsou domácnosti, podniky i bytová družstva. Pokud jde o obecní či městské prostory, plynem se běžně a bez problémů vytápějí školy, sportovní haly, plavecké bazény, zimní stadiony nebo třeba i domovy důchodců. Pro vytápění větších obecních objektů se nabízí využít kogeneračních, případně trigeneračních zdrojů.

Současnou výrobou elektřiny a tepla, případně chladu, lze velmi výrazně snížit cenu tepla pro vytápění, respektive ušetřit za nákup elektřiny z veřejné sítě.

 

Proč tedy zemní plyn?

Energetické zdroje založené na zemním plynu jsou (například oproti jaderným) vysoce flexibilní a umožňují zásobování elektřinou i době poklesů výroby energie z obnovitelných zdrojů. Již v roce 2016 se v některých západoevropských zemích podařilo pokrýt celkovou spotřebu elektřiny v jednotlivých dnech 100% z obnovitelných zdrojů. A právě v takových dnech, kdy by mohly být případné výkyvy v dodávkách energií z větru či slunce významné, dokáže zemní plyn rychle zajistit stabilitu zásobování.

Zemní plyn je navíc příznivý k životnímu prostředí. Při jeho využití prakticky nevznikají částice prachu a chemické látky. Oproti tomu spalování uhlí ovzduší výrazně zamořuje a může způsobovat i vážné zdravotní problémy. Hovoříme o rakovinotvorných tuhých znečišťujících látkách (polétavé prachové částice o různých velikostech), jejichž emise lze přechodem na zemní plyn snížit na minimum.