Řešení dopravy

Řešení dopravy

Jeden z hlavních zdrojů znečištění ovzduší v obci či ve městě představuje kromě lokálních topenišť i doprava. S rostoucím důrazem na životní prostředí, tedy snižováním emisí a podporou obnovitelných zdrojů, se začala prosazovat jako pohon vozidel oproti klasickým (benzin, nafta) také alternativní paliva. Kromě elektrického nebo vodíkového pohonu se o slovo stále výrazněji hlásí stlačený zemní plyn (CNG). Ten mohou využívat jak osobní nebo užitková vozidla, tak i komunální a čistící auta nebo autobusy. Díky nízkým nákladům na ujetý kilometr je CNG nejzajímavější zejména při velkém nájezdu kilometrů, ať už jde o autobusy nebo dodávková vozidla. Nicméně i pro osobní vozidla vychází CNG ekonomicky výhodně.

Více informací naleznete zde.

Reportáž o využívání vozidel na CNG

###VIDEO###
 
/sites/default/files/2018-06/cng.png