Řešení dopravy

Řešení dopravy

Jeden z hlavních zdrojů znečištění ovzduší v obci či ve městě představuje kromě lokálních topenišť i doprava. S rostoucím důrazem na životní prostředí, tedy snižováním emisí a podporou obnovitelných zdrojů, se začala prosazovat jako pohon vozidel oproti klasickým (benzin, nafta) také alternativní paliva. Kromě elektrického nebo vodíkového pohonu se o slovo stále výrazněji hlásí stlačený zemní plyn (CNG). Ten mohou využívat jak osobní nebo užitková vozidla, tak i komunální a čistící auta nebo autobusy. Díky nízkým nákladům na ujetý kilometr je CNG nejzajímavější zejména při velkém nájezdu kilometrů, ať už jde o autobusy nebo dodávková vozidla. Nicméně i pro osobní vozidla vychází CNG ekonomicky výhodně.

Více informací naleznete zde.

Reportáž reportáž z DPM (Den plynové mobility)

###VIDEO###
 

CNG pro města a obce

V českých městech a obcích je aktuálně v provozu více než 1500 autobusů a přes 300 vozidel komunálních služeb na CNG. Využití vozidel na stlačený zemní plyn pomáhá snižovat náklady na provoz městských služeb a současně zlepšovat kvalitu místního ovzduší. Mezi hlavní výhody CNG vozidel patří:

  • Vozidla na CNG mají nižší provozní náklady. Za pohonné hmoty ušetříte až polovinu.
  • Emise těchto vozů jsou v porovnání s běžnými vozy nižší až o 90 % u zdraví nebezpečných oxidů dusíku a zhruba o 25 % u CO2.
  • CNG auta vykazují snížení hladiny hluku o 10–15 dB.
  • Výhodou je i lepší startování za nízkých teplot.
  • Tlakové nádrže jsou mnohem bezpečnější než nádrže na běžná kapalná paliva.
  • Celá palivová soustava ve vozidle na CNG je několikanásobně jištěna, a proto jsou tato vozidla naprosto bezpečná.
  • Stlačený zemní plyn není jedovatý
  • CNG je zatíženo minimální spotřební daní a vozidla nulovou silniční daní.
  • CNG z auta nelze ukrást.
 
/sites/default/files/2020-11/DPM_titul2.jpg