Řešení pro vaši obec

Řešení pro vaši obec

Jestliže má vaše obec zajištěné vytápění pomocí teplárny, určitě je na místě zajímat se o řešení, jak vylepšit centrální zásobování teplem ku prospěchu obce i občanů. Na těchto stránkách naleznete vše podstatné o možnostech modernizace spojené s přechodem na zemní plyn a s instalací tzv. kogenerační jednotky. Zatímco pro velké objekty se nabízí možnost plně decentralizované výroby, tedy nasazení zcela lokálních technologií, jako jsou plynové kotelny, pro menší domy jsou vhodná spíše individuální řešení. Výsledkem, který nabízíme v obou variantách, je výrazné snížení vypouštěných spalin a dosažení nezanedbatelných finančních úspor za teplo.

 

Úspora kotelny po instalaci kogenerační jednotky

Výkon 800 kWe

    Stávající stav Doplnění kogenerace
Prodej elektrické energie obchodníkovi MWh/rok   2 244
Výroba tepelné energie – doplňková technologie GJ/rok   9 914
Výroba tepelné energie – kotle GJ/rok 18 000 8 086
Spotřeba zemního plynu – doplňková technologie MWh/rok   6 337
Spotřeba zemního plynu – kotelna MWh/rok 6 177 2 775
Celkové investiční náklady, nová technologie bez stavebních úprav tis. Kč   23 600
Servisní náklady doplňkové technologie Kč/mth   192
Konečná nákupní cena zemního plynu Kč/MWh 900 865
Výkupní cena elektrické energie Kč/MWh   1 050
Základní sazba zeleného bonusu za KVET Kč/MWh   1 180
Doplňková sazba zeleného bonusu za KVET Kč/MWh   455
Palivové náklady tis. Kč/rok 5 559 7 882
Servisní náklady doplňkové technologie tis. Kč/rok   576
Příjmy z výroby elektřiny tis. Kč/rok   6 280
Odpisy doplňkové technologie tis. Kč/rok   2 360
Ostatní proměnné a stálé náklady tis. Kč/rok 1 358 1 358
Cena tepla z kotelny na prahu zdroje Kč/GJ 384 328

 

Výsledkem byla úspora ceny tepla téměř 20 %

Každá obec může zároveň pomocí efektivního řízení a využití decentrálních energetických zdrojů řešit také svou potřebu „ostrovního energetického režimu“ při případném výpadku velkých elektroenergetických zdrojů.

Více informací, které vaši obci pomohou zbavit se kouřících komínů naleznete v sekci Chci topit.