Cena & dotace | Zemní plyn
Cena & dotace

Cena & dotace

Zemní plyn šetří vaši kapsu

Cena zemního plynu pro domácnosti i další odběratele již několik let klesá. Zemní plyn je tak bezesporu nejlevnějším ekologickým palivem. Při současné situaci na trhu je třeba sledovat zajímavé nabídky, protože jen tak si lze správně vybrat nejlepšího dodavatele zemního plynu. Je však třeba vzít v úvahu nejen cenovou hladinu a prosté srovnání cen.

 

Struktura ceny zemního plynu

Podíl na celkové ceně

Cena dodávek zemního plynu se skládá ze dvou složek. První z nich je regulovaná cena. Do té patří přeprava, distribuce plynu a služby operátora trhu. Tuto cenu stanovuje Energetický regulační úřad, její výše je pevná a neměnná a dodavatelé plynu ji nemohou ovlivnit. Druhá část se skládá z neregulované složky. Ta obsahuje samotnou dodávku plynu, dále cenu za strukturování dodávky (vyrovnání sezonních výkyvů při uskladnění plynu v zásobnících) a obchodní marži dodavatele plynu. Neregulovaná složka tvoří až 80 % výsledné ceny za dodávku zemního plynu.

 
b02.jpg
 

Jak tedy při výběru spolehlivého dodavatele postupovat?

Při výběru dodavatele se zajímejte o další služby, zejména o kvalitní a dostupný zákaznický servis, nabídky a služby pro stálé klienty. Moderní energetické společnosti už nejsou jen dodavateli energií, ale postupně se mění v energetické manažery a dokážou nabídnout svým zákazníkům služby šité na míru. Průměrná cena plynu je v každém kraji jiná, stačí tedy nadále porovnávat a informovat se o tom, která společnost nabízí právě mně výhodnější podmínky, případně si nechat poradit, jak je možné v praxi dále uspořit.

 

Několik rad, jak ušetřit finance v souvislosti s užíváním plynu

a04.jpg

 

Získejte více než 100 000 korun na nový plynový kotel

Jste majiteli rodinného domu a zvažujete topení na plyn? Nyní máte díky tzv. kotlíkové dotaci jedinečnou příležitost. Jednotlivé plynárenské společnosti vám navíc pomohou s realizací modernizace vytápění na klíč. Cílem dotací je snížit znečištění ovzduší lokálním vytápěním v jednotlivých krajích České republiky. Program dotovaný z peněz Evropské unie podporuje náhradu stávajících kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní kotle. Na výměnu původního kotle za nový lze získat až 85% dotaci z maximální částky 150 000 korun.

Příjemcem dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 jsou kraje. Ty pak finanční prostředky přidělí konečným uživatelům. V první výzvě byly mezi kraje rozděleny 3 miliardy korun, v pokračujících výzvách probíhajících do roku 2020 půjde o dalších 6 miliard korun. Zájem je značný, takže ať vám dotace zbytečně neproklouzne mezi prsty. Sledujte proto webové stránky svého krajského úřadu, kde se příslušné informace budou objevovat.

Dotace na výměnu kotlů se týká pouze rodinných domů. Budova může mít nejvýše tři samostatné bytové jednotky, nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví. V rámci dotace se nepodporuje výměna jiného typu kotle než na tuhá paliva. Nelze tedy žádat o výměnu kotlů plynových, elektrických či ani kotlů na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva.

 

Výše dotace se odvíjí od typu kotle. U kombinovaného kotle spalujícího uhlí i biomasu či u plynového činí dotace 75 % a u kotle výhradně na biomasu nebo u tepelných čerpadel dotace dosahuje 80 %. V oblastech s překračovanými limity znečištění ovzduší se navíc dá počítat s dotačním bonusem ve výši 5 %. Konkrétně zájemci o plynový kondenzační kotel mohou získat dotaci ve výši až 102 500 korun.

Cílem programu je do roku 2020 nahradit alespoň 80 000 z celkových 350 000 neekologických kotlů. Při přechodu na plyn se peníze z kotlíkových dotací dají použít na:

  • pořízení kotle
  • vybudování vedení od hlavního uzávěru plynu do kotelny
  • vyvložkování komína
  • úpravu kotelny

Reportáž s příjemcem kotlíkové dotace

###VIDEO###
 


Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude v souvislosti s výměnou kotle zapotřebí provést i tzv. mikroenergetická opatření. Konkrétně jde o snížení energetické náročnosti budovy v maximální výši 20 000 korun, která je součástí celkové dotační částky 150 000 korun. Jestliže se rozhodnete pro komplexnější úpravy týkající se zateplení, bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám.

 

Chcete přejít na zemní plyn?

Kontakty na naše partnery, kteří vám s přechodem na zemní plyn pomohou, naleznete dole na této stránce.

/sites/default/files/2018-06/kotlikove_dotace.png