Spolehlivost & bezpečnost … a ještě něco navíc

Spolehlivost & bezpečnost … a ještě něco navíc

V praxi potvrzená bezpečnost

Kotle na zemní plyn představují velice pohodlný a spolehlivý tepelný zdroj pro domácnosti. Jak ale zajistit jeho bezproblémový a efektivní provoz? Receptem na dlouholetý spolehlivý chod je pravidelný servis, při kterém servisní technik zkontroluje a seřídí spotřebič. Zjednodušeně jde o kontrolu a seřízení spotřebiče. Ostatně pravidelné prohlídky doporučují také výrobci.
 

Včasné odhalení problémů i úspory

Každoroční servisní prohlídky vám navíc dodají jistotu, že je vaše zařízení v pořádku. Doklad o pravidelné odborné údržbě se vám také bude hodit v případě vzniku škody či jiné pojistné události.

Přestože za servisní prohlídku vynaložíte řádově do dvou tisíc korun, můžete díky ní ušetřit až několikanásobek této částky. Jak je to možné? Součástí pravidelné servisní prohlídky je také vyčištění výměníku kotle, které mnohdy vede k nemalým úsporám.
 

Český plynárenský svaz provedl analýzu spalin kotle s nevyčištěným a toho samého následně s vyčištěným výměníkem. Výsledek přidal jasný argument, proč se nevyplatí servis zanedbávat.

Kvůli zanesenému výměníku se do prostoru, ve kterém dochází ke spalování zemního plynu, dostává méně vzduchu, zemní plyn se spaluje nedokonale a vedle oxidu uhličitého pak ve spalinách je také oxid uhelnatý. Logicky se díky nedokonalému spalování získá méně tepla. Po vyčištění výměníku bylo na výrobu stejného množství tepla potřeba o téměř 20 % plynu méně. Úspora tedy dosahuje několika tisíc korun, v závislosti na celkové roční spotřebě. Je tedy zřejmé, že pravidelná údržba spotřebiče spojená s jeho seřízením a vyčištěním hořáku a výměníku nejen zvyšuje bezpečnost provozu tohoto spotřebiče, ale také výrazně ovlivňuje samotnou ekonomiku provozu.

Doporučujeme pravidelný servis

Servisní technik zkontroluje všechny důležité funkce. Při servisní prohlídce se zjišťuje funkce odtahu spalin, pojistky plamene, kontroluje se uzávěr plynu, technik provede vyčištění kotle, výměníku a hořáku, seřízení výkonu kotle a zkoušku těsnosti. Po provedení servisu dostanete do ruky zprávu a spolu s ní i jistotu, že je vaše zařízení v pořádku. A to je jistota k nezaplacení.
 

Hlásič CO

Zanedbání pravidelného servisu plynových spotřebičů se rozhodně nevyplácí. Může totiž dojít až k otravě s fatálními důsledky. Intoxikace však není způsobena zemním plynem jako palivem, ale jeho nedokonalým spalováním, kdy vzniká oxid uhelnatý (CO). Prevence přitom není složitá a nákladná. Kromě pravidelné a odborné údržby spotřebičů je ideálním doplňkem pro zvýšení bezpečnosti v domácnostech, které využívají spotřebiče s odvodem spalin do komína, také hlásič CO.

Toto zařízení, vybavené akustickým alarmem, začne při překročení určité koncentrace CO ve vzduchu hlasitě houkat. Některé detektory jsou vybaveny i optickým alarmem. Ty jsou vhodné zejména pro neslyšící spoluobčany. Za nejlepší typ snímače pro odhalení CO je považován elektrochemický senzor.

Hlásič CO ocení odběratelé plynu i v případě, že mají spotřebič pravidelně seřizovaný. V horkých dnech může dojít ke zhoršení tahu komínu, na který je spotřebič připojen. Může pak nastat stejná situace jako v případě zaneseného výměníku – do prostoru spalovací komory se dostává méně vzduchu než je třeba pro dokonalé spálení zemního plynu a díky horšímu komínové tahu se část spalin dostává do místnosti.

Hlásič by měl být instalován ve stejné místnosti jako spotřebič. Jelikož je CO lehčí než vzduch, doporučuje se zařízení instalovat do horní části místnosti. Samotná montáž hlásiče není složitá, stačí postupovat podle návodu výrobce.

Detektor CO si můžete koupit v kamenných obchodech nebo objednat na internetu. Jejich cena se pohybuje v rozmezí stovek až tisíců korun. Nově je také svým zákazníkům nabízejí zdarma některé energetické společnosti.
 

Více informací o hlásičích CO naleznete zde.
 

Jak předejít nebezpečné koncentraci oxidu uhelnatého?

 

a10.jpg

 

Prostor navíc

Topení zemním plynem má ještě jednu zajímavou výhodu. Díky němu získáte navíc prostor, který můžete většinou snadno přeměnit na obytné místnosti a prostory k zájmovým aktivitám. Vaše bývalá kotelna a sklad paliva se mohou stát hernou, posilovnou, saunou nebo třeba vinotékou. Tyto prostory často dosahují v součtu kolem 25 m2 a jejich rekonstrukce může zvýšit hodnotu nemovitosti až o stovky tisíc korun.

Více se o možnostech rekonstrukce kotelny na tuhá paliva dozvíte například v reportáži pořadu ČT – Polopatě:

 
###VIDEO###
 

Celý díl může shlédnout zde.

 

Chcete přejít na zemní plyn?

Kontakty na naše partnery, kteří vám s přechodem na zemní plyn pomohou, naleznete dole na této stránce.