Zahoďte lopaty! Chceme lepší ovzduší.

Aplikace ke stažení

Nejstarších kotlů v rodinných domech, odborně zařazených do 1. a 2. emisní třídy, je v naší zemi přes tři sta tisíc a každý z nich ročně vyprodukuje v průměru 250 kilogramů prachu, o dalších toxických látkách nemluvě. Přestože používání jiného než předepsaného paliva je v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, sami víte, jak to ve vašem okolí v topné sezóně vypadá. Přitom záleží doslova na každém komíně, co budeme dýchat.

Zdravotní limity polycyklických aromatických uhlovodíků jsou překračovány ve všech městech.
Podle aktuálních informací ministerstva pro životní prostředí pochází z domácích kotelen téměř tři čtvrtiny prachových částic, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí a bezmála 100 % karcinogenního benzo(a)pyrenu. Jeho koncentrace pravidelně překračují imisní limit na pětině území Česka, kde žije až polovina obyvatel.

Prachové částice uvolněné spalováním pevných paliv způsobují:

  • kardiovaskulární onemocnění,
  • rakovinové nádory (např. 15 % všech karcinomů plic),
  • respirační onemocnění dětí,
  • horší psychický vývoj dětí (autismus, ADHD a onemocnění depresí),
  • cukrovku,
  • zvýšené riziko demence – Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby,
  • nižší plodnost mužů.

Víte, že:

nemocnost dětí do 2 let je v Karviné dvakrát vyšší než v Českých Budějovicích?

 

V první řadě jde o to, nebýt lhostejný!

Jediná nezisková organizace, která se u nás komplexně zabývá problematikou znečištěného ovzduší a prosazuje právo obyvatel České republiky na čistý vzduch je Čisté nebe, o. p. s. Jde o sjednocující a aktivizující platformu všech zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života. V této souvislosti vás chceme upozornit na dvě aplikace, jejichž používání vám jednak zajistí stálou informovanost o čistotě ovzduší ve vašem okolí a jednak umožní upozornit na černý kouř, který dnes jde ze sousedova komína.

 

SmogAlarm

Aplikace zobrazuje data měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Zjistíte tak aktuální stav kvality ovzduší na vybraných stanicích v blízkosti místa, kde žijete nebo se právě nacházíte. K čemu je to dobré? Chcete si jít například zaběhat. Podíváte se na mobil a zjistíte, zda je to správné rozhodnutí pro vaše zdraví. Více zde.

app-store.png google-play.png

smogalarm.png

Čistý komín 2.0

Aplikace umožňuje uživatelům umístit fotografie znázorňující objektivní stav, tedy charakter a tmavost kouře u konkrétního komínu v dané lokalitě a daném čase. Klade si za cíl motivovat veřejnost ke zlepšení způsobu vytápění v domácnostech. Čistý komín je prostředkem k poukázání na problém lokálních topenišť. Více zde.

app-store.png google-play.png

cisty-komin.png