Aplikace ke stažení | Zemní plyn
Zahoďte lopaty! Chceme lepší ovzduší.

Aplikace ke stažení

Nejstarších kotlů v rodinných domech, odborně zařazených do 1. a 2. emisní třídy, je v naší zemi přes tři sta tisíc a každý z nich ročně vyprodukuje v průměru 250 kilogramů prachu, o dalších toxických látkách nemluvě. Přestože používání jiného než předepsaného paliva je v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší, sami víte, jak to ve vašem okolí v topné sezóně vypadá. Přitom záleží doslova na každém komíně, co budeme dýchat.

Zdravotní limity polycyklických aromatických uhlovodíků jsou překračovány ve všech městech.
Koncentrace benzo(a)pyrenu pravidelně překračují imisní limit na pětině území Česka, kde žije až polovina obyvatel.

Prachové částice uvolněné spalováním pevných paliv způsobují:

  • kardiovaskulární onemocnění,
  • rakovinové nádory (např. 15 % všech karcinomů plic),
  • respirační onemocnění dětí,
  • horší psychický vývoj dětí (autismus, ADHD a onemocnění depresí),
  • cukrovku,
  • zvýšené riziko demence – Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby,
  • nižší plodnost mužů.

Víte, že:

nemocnost dětí do 2 let je v Karviné dvakrát vyšší než v Českých Budějovicích?

 

V první řadě jde o to, nebýt lhostejný!

Jediná nezisková organizace, která se u nás komplexně zabývá problematikou znečištěného ovzduší a prosazuje právo obyvatel České republiky na čistý vzduch je Čisté nebe, o. p. s. Jde o sjednocující a aktivizující platformu všech zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života. V této souvislosti vás chceme upozornit na dvě aplikace, jejichž používání vám jednak zajistí stálou informovanost o čistotě ovzduší ve vašem okolí a jednak umožní upozornit na černý kouř, který dnes jde ze sousedova komína.

 

SmogAlarm

Aplikace zobrazuje data měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Zjistíte tak aktuální stav kvality ovzduší na vybraných stanicích v blízkosti místa, kde žijete nebo se právě nacházíte. K čemu je to dobré? Chcete si jít například zaběhat. Podíváte se na mobil a zjistíte, zda je to správné rozhodnutí pro vaše zdraví. Více zde.

app-store.png google-play.png

smogalarm.png

Čistý komín 2.0

Aplikace umožňuje uživatelům umístit fotografie znázorňující objektivní stav, tedy charakter a tmavost kouře u konkrétního komínu v dané lokalitě a daném čase. Klade si za cíl motivovat veřejnost ke zlepšení způsobu vytápění v domácnostech. Čistý komín je prostředkem k poukázání na problém lokálních topenišť. Více zde.

app-store.png google-play.png

cisty-komin.png